Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín

Doktorandi

  • RNDr. Terézia Hudáková (eF)
  • Mgr. Simona Hriciková
  • MVDr. Daniela Spišáková, rod. Juščáková (MD)
  • Mgr. Alana Korimová (eF)
  • Mgr. Mariana Kováčová
  • MVDr. Lucia Šuľáková (eF)
  • Mgr. Matúš Várady
  • MVDr. Zuzana Hanzelová, rod. Kapustová

Postdoktorandi

  • MVDr. Anna Reitznerová, PhD., rod. Petrová