Loading...

Organizačná štruktúra

Kontakty

Vedúci katedry Telefón E-mail Web
Legáth Jaroslav, prof. MVDr., CSc. +421905442824 jaroslav.legath@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Čonková Eva, doc. MVDr., PhD. +421915984766 eva.conkova@uvlf.sk -
Falis Marcel, doc. MVDr., PhD. +421915984682 marcel.falis@uvlf.sk -
Kyselovič Ján, prof. PharmDr., CSc. - - -
Marcinčáková Dana, doc. MVDr., PhD. +421917355747 dana.marcincakova@uvlf.sk -
Petrovič Vladimír, doc. MVDr., PhD. +421907816486 vladimir.petrovic@uvlf.sk -
Rozman Antolíková Natália, PharmDr., PhD. +421907796752 natalia.antolikova@uvlf.sk
Sabová Lucia, MVDr., PhD. - lucia.sabova@uvlf.sk -
Sokoli Libor, PharmDr. - libor.sokoli@uvlf.sk -
Takáč Peter, PharmDr., PhD. +421918772679 peter.takac@uvlf.sk -
Váczi Peter, MVDr., PhD. +421918919685 peter.vaczi@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Kolesárová Mária, RNDr., PhD. +421907796740 maria.kolesarova@uvlf.sk -
Malinovská Zuzana, MVDr., PhD. - zuzana.malinovska@uvlf.sk -
Sabo Rastislav, MVDr., PhD. +421915984688 rastislav.sabo@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Ferková Renáta +421915984685 renata.ferkova@uvlf.sk -
Husnajová Eva +421915984770 eva.husnajova@uvlf.sk -
Kábrtová Beáta +421915984689 beata.kabrtova@uvlf.sk -
Plichta Tomáš, Mgr. - tomas.plichta@uvlf.sk -
Sláviková Martina +421907536671 martina.slavikova@uvlf.sk -