Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra farmakológie a toxikológie

Doktorandi

  • MVDr. Diana Majchráková Legáthová
  • MVDr. Martin Staroň (externé štúdium)
  • PharmDr. Libor Sokoli – extrerný doktorand (lekárska fakulta UPJŠ)