Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra farmakológie a toxikológie

Doktorandi

Ústav farmakológie

  • MVDr. Ema Böhmová
  • MVDr. Michaela Harčárová

Ústav toxikológie

  • PharmDr. Milan Horný (externé štúdium)
  • PharmDr. Ladislav Kovácz (externé štúdium)
  • MVDr. Martin Staroň (externé štúdium)

Ústav humánnej a klinickej farmakológie

  • PharmDr. Natália Rozman Antolíková (externé štúdium na LF UPJŠ, Košice)
  • Mgr. Adam Matejovič (externé štúdium na FaF UK, Bratislava)