Loading...

Oznamy

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Simona Koleničová

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe veterinárna morfológia a fyziológia MVDr. Simony Koleničovej Dizertačná práca: …
Pozvánka na 8. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 09. 03. 2023

Pozývam Vás na 8. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 9. marca 2023 (štvrtok) o 14:30 hod. v posluchárni P-35 (Katedra…

Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat

01.03.2023   Aktuality
Na ľudskú spoločnosť majú obrovský vplyv klimatické zmeny súvisiace s globálnym nárastom teploty zemského povrchu, stúpaním hladiny morí, zmenšovaním objemu ľadovcov, zmenenou distribúciou vody na zemskom povrchu a v atmosfére, ako aj ďalšie…

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 13.03.2023 o 13.30 hodine sa v knižnici katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia v budove P2, koná dizertačná skúška Mgr.…
Anketa o najlepšieho pedagóga

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyhlasuje anketu o „Najlepšieho pedagóga UVLF v Košiciach za akademický rok 2022/2023“. Na základe doterajšieho štúdia napíšte meno odborného asistenta, docenta, profesora, o ktorom…