Loading...

Oznamy

RVPS Šaľa - ŠP VVL, HP

RVPS Šaľa - ŠP VVL, HP

31.03.2023   Kariéra

Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa, Školská 5

vyhlási na www.open.slovensko.sk výberové konanie na voľné štátnozamestnanecké miesta:

 1. 1 voľné štátnozamestnanecké miesto
  Organizačný útvar: Oddelenie zdravia zvierat – referát zdravia a ochrany zvierat, CEHZ
  Funkcia: odborný radca – veterinárny inšpektor
  Druh štátnej služby: stála štátna služba
  Miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa, Školská 5
  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín
  Hlavné úlohy: inšpekčná činnosť na oddelení zdravia zvierat, odber vzoriek, veterinárna certifikácia
  Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s PC, zdravotná spôsobilosť
  Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
  Prax: nevyžaduje sa
  Kontaktná osoba v prípade záujmu o voľné štátnozamestnanecké miesto: MVDr. Svetlana Laczkóová +421 907 744 118
 2. 1 voľné štátnozamestnanecké miesto
  Organizačný útvar: Oddelenie zdravia zvierat – hygieny krmív, ekológie a veterinárnej farmácie
  Funkcia: odborný radca – veterinárny inšpektor
  Druh štátnej služby: stála štátna služba
  Miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa, Školská 5
  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín
  Hlavné úlohy: inšpekčná činnosť na oddelení zdravia zvierat, odber vzoriek, veterinárna certifikácia, VŽP, NPKR a krmív
  Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s PC, zdravotná spôsobilosť
  Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
  Prax: nevyžaduje sa
  Kontaktná osoba v prípade záujmu o voľné štátnozamestnanecké miesto: MVDr. Svetlana Laczkóová +421 907 744 118
 3. 1 voľné štátnozamestnanecké miesto
  Organizačný útvar: Oddelenie potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu
  Funkcia: odborný radca – veterinárny inšpektor
  Druh štátnej služby: stála štátna služba
  Miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa, Školská 5
  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín
  Hlavné úlohy: veterinárno-hygienický dozor na bitúnku, vyšetrovanie mäsa na trichinely, kontrola v prevádzkarňach spracovateľov mäsa, potravinový dozor v maloobchodnej sieti
  Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s PC, zdravotná spôsobilosť
  Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
  Prax: nevyžaduje sa
  Kontaktná osoba v prípade záujmu o voľné štátnozamestnanecké miesto: MVDr. Svetlana Laczkóová +421 907 744 118