Loading...

Oznamy


Pozvánka na 13. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 17. 10. 2023

Pozývam Vás na 13. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 17. 10. 2023 (utorok) o 13:00 hod. v Aule Univerzity veterinárskeho…


Členovia študentského Flóra klubu revitalizujú bylinkovú záhradu

10.10.2023   Aktuality
Členovia študentského Flóra klubu sa dali do práce. Začali s revitalizáciou Záhrady liečivých bylín, ktorá už potrebovala poriadnu pomoc. Online vzdelávanie, chýbajúci študenti a práca z domu spôsobili, že záhrada nedostala takú pravidelnú a…

Oznam pre študentov prvých ročníkov - Imatrikulácia

10.10.2023   Oznamy študentom
Dňa 13. októbra 2023 sa uskutoční slávnostná imatrikulácia študentov prvých ročníkov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, kynológia DF, bezpečnosť krmív a potravín DF a vzťah človek – zviera a jeho…


Udelenie rektorského voľna - Imatrikulácia

Oznamujem všetkým garantom študijných predmetov a študentom prvých ročníkov v dennej forme štúdia, že na deň 13. októbra 2023 udeľujem rektorské voľno študentom prvých ročníkov (bez náhrady cvičení) z dôvodu konania slávnostnej…