Loading...

OznamyRVPS Martin - ŠP VVL, HP

02.05.2023   Kariéra
Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Martin Počet voľných miest: 2 Obsadzovaná funkcia: odborný radca Organizačný útvar: oddelenie ochrany a zdravia zvierat Druh štátnej služby: dočasná štátna služba ( zastupovanie…

Výzva na obsadenie pracovného miesta vedecko-výskumného pracovníka-postdoktoranda

Rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyhlasuje výzvu: na obsadenie pracovného miesta vedecko-výskumného pracovníka – postdoktoranda pre účely grantu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ s názvom „Otvorená…

Pozvánka na 9. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 09. 05. 2023

Pozývam Vás na 9. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 9. mája 2023 (utorok) o 14:00 hod. v posluchárni P-35 (Katedra chémie…

Univerzitu navštívil írsky veľvyslanec Dermot McGauran

02.05.2023   Aktuality
Veľvyslanec Írska v Slovenskej republike Mr. Dermot McGauran navštívil  Košice a našu univerzitu v piatok 28. apríla 2023. Jeho excelencia Dermot McGauran bol za posledné roky už tretím najvyšším reprezentantom Írskej republiky na Slovensku, ktorý…65. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ má víťazov a ocenených

28.04.2023   Aktuality
V stredu 26. apríla 2023 sa pod záštitou rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD., konal 65. ročník Študentskej vedeckej konferencie. Na konferenciu a do recenzovaného zborníka bolo…
RVPS Púchov - ŠP VVL, HP

27.04.2023   Kariéra
Voľné štátnozamestnanecké miesto Organizačný útvar: Oddelenie zdravia a ochrany zvierat Funkcia: odborný radca – úradný veterinárny lekár Druh štátnej služby: stála štátna služba Miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a…