Loading...

Oznamy

Prípravné kurzy pre uchádzačov o štúdium budú online formou

Prípravné kurzy pre uchádzačov o štúdium budú online formou

Pre záujemcov o štúdium v tých študijných programoch, kde sa vyžaduje zvládnutie testu, pripravila Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prípravné kurzy na zopakovanie stredoškolského učiva a doplnenie vedomostí.

ON LINE PRÍPRAVNÝ KURZ Z CHÉMIE A BIOLÓGIE
je určený pre študijné programy VŠEOBECNÉ VETERINÁRSKE LEKÁRSTVO, HYGIENA POTRAVÍN a FARMÁCIA.
Prípravný kurz je určený najmä študentom posledných ročníkov stredných škôl. Charakter kurzu je výučbový. Je zameraný na zopakovanie učiva zo strednej školy, doplnenie vedomostí zo strednej školy, prípravu a úspešné zvládnutie prijímacích skúšok z chémie a biológie nielen na našu univerzitu, ale aj iné vysoké školy, kde sa vyžadujú vedomosti z predmetov biológia a chémia. Súčasťou prípravného kurzu bude absolvovanie priebežných testov.
Kurz v rozsahu 54 hodín sa začína 17. februára 2024. Výučba sa uskutoční vždy v sobotu podľa harmonogramu kurzu. 

Tu nájdete viac informácií o prípravnom kurze z chémie a biológie

ON LINE PRÍPRAVNÝ KURZ Z BIOLÓGIE
je určený pre záujemcov o bakalársky študijný program VETERINÁRNA SESTRA
Prípravný kurz je určený najmä študentom posledných ročníkov stredných škôl. Charakter kurzu je výučbový. Je zameraný na zopakovanie učiva zo strednej školy, doplnenie vedomostí zo strednej školy, prípravu a úspešné zvládnutie prijímacích skúšok z biológie nielen na našu univerzitu, ale aj iné vysoké školy, kde sa vyžadujú vedomosti z biológie. Súčasťou prípravného kurzu bude absolvovanie priebežných testov.
Kurz začína 17. februára 2024. Výučba sa uskutoční vždy v sobotu podľa harmonogramu kurzu.

Tu nájdete viac informácií o prípravnom kurze z biológie