Loading...

Oznamy

62. ročník Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ

24.04.2019   Aktuality

Dňa 24. apríla 2019 sa pri príležitosti 70. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a pod záštitou pani rektorky, Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., konal 62. ročník Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ. Konferencia sa uskutočnila v aule pavilónu morfologických disciplín UVLF v Košiciach.

Rokovania 62. ročníka ŠVOČ sa uskutočnili v piatich sekciách: predklinickej, klinickej, hygieny potravín a prostredia, farmaceutickej a  sekcii bakalárskeho štúdia, pričom do recenzovaného zborníka bolo prihlásených 56 abstraktov od študentov z UVLF v Košiciach, z ktorých sedem študuje v anglickom jazyku. Študentské práce boli hodnotené odbornou komisiou, ktorá  pozostávala z predsedov a zvyšných členov daných sekcií.  

Prvé tri hlavné ceny v každej sekcii venovala UVLF v Košiciach. Generálnym sponzorom študentskej vedeckej konferencie bola firma Zoetis, podujatie podporili tiež Komora veterinárnych lekárov SR, Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UVLF v Košiciach a spoločnosti Royal Canine Czech & Slovak Republics, Lekáreň Dr. Max, Vetis, Siemens Healthcare, Pharmacopola, Bioveta SK.