Loading...

Oznamy

Zoznam kandidátov na členov Správnej rady UVLF v Košiciach

05.01.2023   Oznamy zamestnancom
prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH Ing. Tadeusz Frackowiak JUDr. Dušan Gažovský Ing. Stanislav Hreha, PhD. Ing. Marek Kubovčík MVDr. Boleslav Lešo, PhD. MUDr. Jozef Pribula, PhD., MBA MUDr.…

Oznam Študijneho oddelenia

Oznam študijného oddelenia Všetkým študentom, zamestnancom a širokej verejnosti prajeme pekné vianočné sviatky a prvé dni v novom roku prežité v kruhu našich najbližších. Aj zamestnanci študijného oddelenia plánujú tráviť tieto dni so svojimi…

Pokojné sviatky, veľa zdravia, radosti a pohody pod Vaše strechy

Všetkým študentkám a študentom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnankyniam a zamestnancom, priaznivcom, podporovateľom, priateľom a všetkým milovníkom prírody a živého tvorstva želáme pokojné Vianoce. Prežime ich v zdraví, medzi ľuďmi, na…

Oznam Katedry morfologických disciplín

Katedra morfologických disciplín oznamuje, že v čase od 19.12.2022 – 9.01.2023 nebudú na pracovisku patologická anatómia vykonávané pitvy tiel uhynutých zvierat. Za pochopenie ďakujeme

Oznam Katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia

Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia oznamuje, že v dňoch od 21.12.2022 do 09.01.2023 nebudú realizované parazitologické vyšetrenia. Ďakujeme za pochopenie.

XVII. ročník Seminára doktorandov, venovaného pamiatke akademika Kolomana Boďu

Ako to už býva v jesenných mesiacoch zvykom, aj v tomto roku sa v dňoch 10. – 11. novembra 2022 uskutočnil 17. ročník Seminára doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu. Dvojdňová súťaž o najlepšiu prácu doktorandov sa v tomto roku, po dvoch…


Oznam Študijneho oddelenia - ukončenie mobilnej androidovej aplikácie AIS

Všetkým študentom,  Od 7. 12. 2022 nebude k dispozícií mobilná androidová aplikácia AIS. Nahrádza ju nové responzívne rozhranie AIS2, ktoré si viete upraviť a prispôsobiť na svoj typ telefónu, tabletu alebo notebooku. Ďakujeme za…

Oznam firmy Gastromila - Zmena výdaja jedál

Vážení stravníci, od 06. 12. 2022 sa budú obedy vydávať aj v jedálni v ŠD1-Cesta pod Hradovou 11. UVLF-Komenského 73 a ŠD1-Cesta pod Hradovou 11: Pondelok - Piatok: 11:30 hod. - 14:00 hod. Hlavné jedlo B (rezeň, syr, pizza) je možné…

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Eva Bino

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe veterinárna morfológia a fyziológia MVDr. Evy Bino Dizertačná práca: Animálne baktérie,…


Oznámenie o inauguračnom konaní - doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD.

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 14. decembra 2022 o 9.00 hod. sa v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach uskutoční verejná inauguračná prednáška…

Oznámenie o habilitačných konaniach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 12. decembra 2022 o 10.00 hod. sa v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach uskutoční verejná habilitačná prednáška MVDr.…

Prednáška na tému Mikrobiálna rezistencia vo veterinárnej medicíne

Prednášať bude doc. MVDr. Jana Koščová, PhD. 23.11.2022 o 17:00 v Pavilóne chemických disciplín (P-35). Link na prihlásenie na prednášku: https://docs.google.com/forms/d/18O81Ksn3B_vXOJnzfJLN6N7iHL2Px88651cirVtPgHs/editPozvánka na 5. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 24. 11. 2022

18.11.2022   Oznamy zamestnancom
Pozývam Vás na 5. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 24. novembra 2022 (štvrtok) o 14:00 hod. v posluchárni P-34 (Aule…

Udelenie rektorského voľna - Deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na deň 18. novembra 2022 udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku (bez náhrady…

„Vyhraj knihu 2022“ - vylosovanie

Milé kolegyne, milí kolegovia, dňa 11.11.2022 v priestoroch akademickej knižnice Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za prítomnosti riaditeľky akademickej knižnice MVDr. Libuši Bodnárovej, prorektora prof. MVDr. Juraja…

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby zvierat MVDr. Hany Turňa Dizertačná práca: New findings in allergen…