Loading...

Organizačná štruktúra

Oddelenie bezpečnosti a krízového riadenia

Úlohou oddelenia je komplexné zaisťovanie úloh súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, ochranou pred požiarmi, krízovým managementom, brannou pohotovosťou štátu, prípadnými mimoriadnymi situáciami v oblasti:

  • obrany, ochrany a bezpečnosti,
  • mobilizačnej prípravy,
  • prípravy k civilnej ochrane a ochrane obyvateľstva,
  • ochranu osobných údajov.

Prevádzkovaním vlastnej ochrany UVLF je zabezpečená ochrana objektov v súčinnosti s parkovacím, prístupovým a kamerovým systémom.

Úradné hodiny
Vrátnice
otvorené 24 hodín denne

Kontakty

Vedúca oddelenia Telefón E-mail Web
Ráczová Eva, Ing. +421905102784 eva.raczova@uvlf.sk -

Referát bezpečnosti

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Bašistová Helena - - -
Behun Andrej - - -
Borgoň Branislav - - -
Burkus Zoltán - - -
Hanušovský František - frantisek.hanusovsky@uvlf.sk -
Haring Peter - - -
Kalina Marián - - -
Kolumber Dušan - - -
Koľvek Anton ml. - - -
Kostovčik František, Ing. - - -
Kupčo Slavomír - - -
Markovič František - - -
Murcko Štefan, RSDr. - - -
Onderko František - - -
Prokopčák Mikuláš - - -
Sabóová Valéria - - -
Sekerák Pavel - - -
Šesták Peter - - -
Smrčo Miroslav, Mgr. - - -
Takács Horňák František - - -
Tormaši Imrich - - -
Tóth Imrich - imrich.toth@uvlf.sk -
Vojakovič Dušan - - -
THP zamestnanci
Kolenič Peter, Ing. +421905350524 peter.kolenic@uvlf.sk -
Lacková Tatiana, Ing. +421915984736 tatiana.lackova@uvlf.sk -

Referát krízového riadenia

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Krajňák Vladimír, Ing. +421907827280 vladimir.krajnak@uvlf.sk -