Loading...

Organizačná štruktúra

Kontrolórka

Kontrolórka zabezpečuje vnútornú kontrolnú činnosť univerzity zameranú na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov UVLF. Vypracováva plán kontrolnej činnosti, pripravuje a realizuje kontroly na mieste a navrhuje opatrenia na základe výsledkov kontrol. Vykonáva agendu sťažností v zmysle zákona o sťažnostiach, vedie evidenciu sťažností a zabezpečuje ich vybavenie. Je zodpovednou osobou podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Kontrolórka tiež zabezpečuje vybavenie žiadostí o sprístupňovanie informácií v zmysle zákona o slobode informácií a vedie ich evidenciu.

Úradné hodiny
Pondelok
9.00 - 11.30
12.30 - 14.30
Utorok
9.00 - 11.30
12.30 - 14.30
Streda
9.00 - 11.30
12.30 - 14.30
Štvrtok
9.00 - 11.30
12.30 - 14.30
Piatok
9.00 - 12.00
Sobota
zatvorené
Nedeľa
zatvorené
Kontrolórka Telefón E-mail Web
Krettová Edita, Ing. +421918455706 edita.krettova@uvlf.sk -