Loading...

Organizačná štruktúra

Kancelária rektora

Kancelárka

Kancelárka riadi, vykonáva a zabezpečuje organizačnú a administratívnu činnosť kancelárie rektora. Koordinuje internú a externú komunikáciu a zdieľanie aktuálnych informácií v rámci univerzity i mimo nej. Podieľa sa na masmediálnej komunikácii a na uverejňovaní informácií v periodikách vydávaných univerzitou a profesijne blízkych organizácií. Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám je poverenou osobou pre poskytovanie informácií médiám. Zodpovedá za uchovávanie informácií o významných udalostiach univerzity.

Sekretariát

Sekretariát rektora vybavuje a uchováva všetku došlú i odoslanú poštu. Spracováva ďalšiu písomnú agendu rektora (záznamy z pracovných porád, evidencia služobných ciest a pod.). Zabezpečuje písomný a telefonický kontakt medzi rektorom a interným a externým prostredím. Sprostredkováva pracovné stretnutia rektora.

Úradné hodiny
Pondelok
9.00 - 12.00
Utorok
nestránkový deň
Streda
9.00 - 12.00
Štvrtok
9.00 - 12.00
Piatok
9.00 - 12.00

Hovorkyňa

Hovorkyňa je zodpovedná za komunikáciu a kontakt s médiami.

Kancelárka Telefón E-mail Web
Kundríková Ľudmila, PhDr. +421915984558 ludmila.kundrikova@uvlf.sk -
Hovorkyňa Telefón E-mail Web
Bobriková Zuzana, Mgr. +421917869914 zuzana.bobrikova@uvlf.sk -
Sekretariát Telefón E-mail Web
Mertinková Otília +421915923195 otilia.mertinkova@uvlf.sk -