Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky

Záverečné práce

Zamestnanci katedry pravidelne, každý akademický rok, vypisujú nové témy diplomových a rigoróznych prác z oblasti farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky. Témy záverečných prác sú určené pre študijný odbor – Farmácia.

Obhájené záverečné práce za posledných 6 rokov

Práce obhájené v roku 2023
 • Biologické aktivity kys. usnovej – diplomová práca (Školiteľ: Ľudmila Balážová)
 • CAM model so zameraním na sekundárne metabolity lišajníkov – diplomová práca (Školiteľ: Miriam Bačkorová)
 • Farmaceutický potenciál rastliny pohánkovec japonský Fallopia japonica Houtt – diplomová práca (Školiteľ: Ľudmila Balážová)
 • Farmakologický potenciál prírodných populácii  Allium ursinum L. zbieraný z dvoch experimentálnych lokalít Východného Slovenska – diplomová práca (Školiteľ: Dominika Faixová)
 • Farmakologický potenciál prírodných populácii  Allium ursinum L.  zbieraný z dvoch experimentálnych lokalít Východného Slovenska  – diplomová práca (Školiteľ: Jarmila Eftimová)
 • Fazuľa obyčajná (Phaseolus vulgaris L.) ako rastlinné antidiabetikum a jej nežiaduce účinky  – rigorózna práca (Školiteľ: Slavomír Kurhajec)
 • Hodnotenie kvality vybraných drog z čeľade Lamiaceae a ich farmakologický potenciál – diplomová práca (Školiteľ: Miriam Bačkorová)
 • Izolácia a identifikácia obsahových látok Arctium species s potenciálnou antidiabetickou aktivitou  – diplomová práca (Školiteľ: Karel Šmejkal)
 • Možnosti terapeutického využitia rastlinných drog získaných z vlkovca obyčajného (Aristolochia clematitis L.) a ich nežiaduce účinky – rigorózna práca (Školiteľ: Slavomír Kurhajec)
 • Postavenie agonistov GLP1 receptorov v liečbe diabetes mellitus 2. typu – rigorózna práca (Školiteľ: Tomáš Wolaschka)
 • Potenciálne nevhodné liečivá užívané pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému Potentially inappropriate drugs used for diseases of the cardiovascular system – rigorózna práca (Školiteľ: Miriam Bačkorová)
 • Prežívateľnosť probiotík v pripravenej aplikačnej forme – diplomová práca (Školiteľ: Adriána Fečkaninová)
 • Príprava a hodnotenie in situ gélov reagujúcich na viaceré stimuly – diplomová práca (Školiteľ: Simona Rohaľová)
 • Príprava a vlastnosti tinktúr a extraktov z agátu bieleho Robinia pseudoacacia L. – diplomová práca (Školiteľ: Štefan Mazáň)
 • Príprava liekov v lekárni z pohľadu finančného krytia vo vybraných krajinách Európy – diplomová práca (Školiteľ: Tomáš Wolaschka)
 • Prírodné liečivá uplatňujúce sa pri histamínovej intolerancii – diplomová práca (Školiteľ: Slavomír Kurhajec)
 • Rastlinné drogy s obsahom arbutínu a ich nežiaduce účinky – rigorózna práca (Školiteľ: Slavomír Kurhajec)
 • Stanovenie obsahu vybraných účinných látok a sledovanie antioxidačnej aktivity vňate Thymus vulgaris L. – diplomová práca (Školiteľ: Dominika Faixová)
 • Terapeutické použitie a nežiaduce účinky vybraných rastlinných drog a výživových doplnkov na báze šalvie lekárskej – Salvia officinalis L. – rigorózna práca (Školiteľ: Slavomír Kurhajec)
 • Vplyv rôznych extrakčných činidiel na celkový obsah polyfenolov, antioxidačnú aktivitu a toxicitu   extraktov  Agrimonia eupatoria L. – rigorózna práca (Školiteľ: Jarmila Eftimová)
 • Vplyv termického zaťaženia na antioxidačnú aktivitu a celkový obsah fenolických látok Capsella bursa-pastoris (L.) Medik  – diplomová práca (Školiteľ: Slavomír Kurhajec)
 • Vplyv zloženia in situ gélu na vlastnosti formulácie – diplomová práca (Školiteľ: Simona Rohaľová)
Práce obhájené v roku 2022
 • Antiproliferatívne účinky vybraných lišajníkových extraktov – diplomová práca (Školiteľ: Miriam Bačkorová; Študent: Dominika Rusnáková)
 • Farmakognostická analýza vybraných polykomponentných čajovín s antidiabetickým účinkom – diplomová práca (Školiteľ: Slavomír Kurhajec; Študent: Andrea Fodorová)
 • Farmakognostická analýza vybraných polykomponentných čajovín so stomachickým účinkom – diplomová práca (Školiteľ: Slavomír Kurhajec; Študent: Lucia Drugdová)
 • Farmakoterapeutický potenciál kanabidiolu pri vybraných extrapyramídových poruchách – rigorózna práca (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Dávid Ferko)
 • Formulácia a hodnotenie experimentálnych tabliet s propranololom – rigorózna práca (Školiteľ: Tomáš Wolaschka; Študent: Zuzana Helmeciová)
 • Hormonálna a nehormonálna liečba žien v menopauze – rigorózna práca (Školiteľ: Miriam Bačkorová; Študent: Alena Kseňáková)
 • Morfologický a fytochemický skíning vybraných druhov rastlín z čeľade Lamiaceae a Asteraceae – diplomová práca (Školiteľ: Miriam Bačkorová; Študent: Roderik Magdoško)
 • Obsah apigenín-7-glukozidu v nadzemných častiach diploidnej a tetraploidnej odrody Matricaria recutita L. – rigorózna práca (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Martin Oravec)
 • Optimalizácia vybraných procesných parametrov pri vlhkej granulácii – diplomová práca (Školiteľ: Tomáš Wolaschka ; Študent: Simona Ačaiová)
 • Príprava a hodnotenie probiotického krmiva liekopisnými skúškami – diplomová práca (Školiteľ: Adriána Fečkaninová; Študent: Denisa Kačová)
 • Príprava extraktov z drogy Lichen islandicus a hodnotenie ich akosti – diplomová práca (Školiteľ: Slavomír Kurhajec; Študent: Viktória Baranová)
 • Vplyv alginitu na obsahové látky zástupcov rodu Mentha a ich toxicita – rigorózna práca (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Vladimír Vodhanel)
 • Vplyv v potrave prijímaných tekutín na rozpad tabliet – diplomová práca (Školiteľ: Dominik Kľoc; Študent: Michaela Hoptová)
 • Využitie termosenzitívnych polymérov vo farmácii, príprava in situ gélu – diplomová práca (Školiteľ: Simona Rohaľová; Študent: Kristína Juhasová)
 • Zelená syntéza nanočastíc a ich biologická aktivita – rigorózna práca (Školiteľ: Ľudmila Balážová; Študent: Anna Čižmárová)
Práce obhájené v roku 2021
 • Antioxidačné vlastnosti a terapeutický potenciál olivovníka európskeho (Olea europaea L.) – diplomová práca (Školiteľ: Slavomír Kurhajec; Študent: Dagmar Miškufová )
 • Betablokátory v liečbe hypertenzie a formulácia tabliet – rigorózna práca (Školiteľ: Tomáš Wolaschka; Študent: Filip Ruttkay )
 • Fytochemický skríning obsahových látok jednotlivých rastlinných orgánov rastlín rodu zlatobyľ (Solidago) – diplomová práca (Školiteľ: Slavomír Kurhajec; Študent: Michaela Ďuricová)
 • Hodnotenie antioxidačnej aktivity a možnosti terapeutického využitia rastlín r. Cannabis – diplomová práca (Školiteľ: Slavomír Kurhajec; Študent: Viktória Ferenčíková )
 • Inovatívne agrotechnické opatrenia na zvýšenie produkcie a obsahových látok v Thymus  serpyllum L. – diplomová práca (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Alexandra Gnipová)
 • Porovnanie obsahu flavonoidov v dostupných jednozložkových čajovinách z Achillea millefolium L. – diplomová práca (Školiteľ: Miriam Bačkorová; Študent: Tímea Agárdyová)
 • Potenciálny vplyv sekundárnych metabolitov lišajníkov na angiogenézu pomocou CAM modelu – rigorózna práca (Školiteľ: Miriam Bačkorová; Študent: Klaudia Petrová)
 • Stanovenie antioxidačnej aktivity vybraných extraktov z Ginkgo biloba L. – diplomová práca (Školiteľ: Miriam Bačkorová; Študent: Andrea Bobáková)
 • Súčasné trendy farmakoterapie úzkostných stavov a porúch spánku – rigorózna práca (Školiteľ: Miriam Bačkorová; Študent: František Podobník )
 • Súčasné trendy v oblasti farmakoterapie depresie – rigorózna práca (Školiteľ: Miriam Bačkorová; Študent: Veronika Kmecová)
 • Vplyv klimatických a agrotechnických opatrení na obsah kyseliny rozmarínovej a anitioxidačnú aktivitu v Rosmarinus officinalis – diplomová práca (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Natália Nociarová)
 • Vplyv plniva na kinetiku uvoľňovania Rhodiolae extractum siccum z experimentálnych tabliet – diplomová práca (Školiteľ: Tomáš Wolaschka; Študent: Šimon Salanci)
 • Vplyv rôznych aplikačných foriem alginitu na obsahové látky v Ocimum basilicum L. – diplomová práca (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Zuzana Janovská )
 • Využitie betablokátorov v terapii kardiovaskulárncyh ochorení a formulácia transdermálnych náplastí – rigorózna práca (Školiteľ: Tomáš Wolaschka; Študent: Matúš Guman)
Práce obhájené v roku 2020
 • Antioxidačné vlastnosti extraktu bobúľ  Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. a jeho farmaceutické využitie – rigorózna práca (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Podolinsky)
 • Antioxidačné vlastnosti plodov, listov a kôry z Hippophae rhamnoides L., význam pre prevenciu zdravia – rigorózna práca (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Mária Galeštoková)
 • Disolúcia tabliet uhličitanu vápenatého vo vzťahu k jeho biologickej dostupnosti (Školiteľ: Tomáš Wolaschka; Študent: Dominika Kučerová)
 • Ekonomické aspekty prípravy liekov v lekárni vo vybraných krajinách Európskej únie (Školiteľ: Tomáš Wolaschka; Študent: Marek Takáč)
 • Karotenoidy v rastlinách rodu Tagetes a možnosti ich terapeutického využitia (Školiteľ: Slavomír Kurhajec; Študent: Karin Kovalčíková )
 • Komparácia klinických účinkov Passiflorae extractum a oxazepamu pri úzkostných poruchách (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Dávid Ferko)
 • Liečivé rastliny vhodné pri poraneniach a zápaloch kože  a prieskum  dostupnosti fytofarmák z týchto rastlín vo vybranej lekárni (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Vladimír Vodhanel)
 • Možnosti formulácie liekových foriem alkaloidu tryptantrínu (Školiteľ: Štefan Mazáň; Študent: Katarína Mudrová)
 • Nežiaduce a vedľajšie účinky pri užívaní niektorých liečivých rastlín s obsahom hypericínu – rigorózna práca (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Michal Bojko)
 • Porovnať dostupnosť fytofarmák  vo vybranej lekárni na Slovensku a v Čechách vhodných pri podpornej  farmakologickej liečbe  Diabetes mellitus (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Miriam Turoňová)
 • Porovnať dostupnosť fytofarmák vo vybranej lekárni na Slovensku a v Čechách vhodných pri podpornej  farmakologickej liečbe Diabetes mellitus (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Miriam Turoňová)
 • Postavenie individuálne pripravovaných liekov v súčasnosti (Školiteľ: Štefánia Laca Megyesi; Študent: Jana Fendeková)
 • Preskripcia a príprava dermatologických individuálne pripravovaných liekov v súčasnosti (Školiteľ: Štefánia Laca Megyesi; Študent: Adrián Čonka)
 • Rastliny vhodné na podpornú liečbu artritídy (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Tatiana Pjatáková)
 • Rastliny vhodné na podpornú liečbu artritídy (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Tatiana Pjatáková)
 • Stanovenie antioxidačnej aktivity u vybraných druhov rastlín (Školiteľ: Miriam Bačkorová; Študent: Nikola Fifíková)
 • Stanovenie antioxidačnej aktivity v zelenom jačmeni a jeho farmaceutický potenciál – rigorózna práca (Školiteľ: Miriam Bačkorová; Študent: Terézia Berkyová
 • Terapeutické využitie rastlín z čeľade Ericaceaea pri infekčných ochoreniach močových ciest (Školiteľ: Miriam Bačkorová; Študent: Jozef Filípek)
 • Uplatnenie vybraných extrakčných metód pri príprave Urticae dioicae extractum (Školiteľ: Slavomír Kurhajec; Študent: Filip Jelínek)
 • Vplyv pestovateľských podmienok, odrody a ročníka na obsahové látky u Matricaria recutita L., zberanej na technické účely a osivo (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Martin Oravec)
 • Vplyv typu a dĺžky trvania extrakčnej metódy na obsah hlavných účinných látok vo výluhu z Quercus cortex (Školiteľ: Simona Roháľová; Študent: Ľubica Kadlíčková)
 • Vplyv vybraných farmaceutických pomocných látok na reologické vlastnosti škrobov (Školiteľ: Štefan Mazáň; Študent: Anežka Popaďaková)
 • Vplyv záťažových faktorov na stabilitu antioxidačne pôsobiacich extraktov vybraných rastlín čeľade Rosaceae (Školiteľ: Slavomír Kurhajec; Študent: Beáta Spišáková)
 • Využívanie liečivých rastlín pri liečbe infekčných ženských ochorení v ľudovej medicíne  regiónu Horehronie a pri  podpornej  farmakologickej liečbe (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Veronika Turčinová)
 • Využívanie liečivých rastlín pri liečbe infekčných ženských ochorení v ľudovej medicíne  regiónu Horehronie a pri podpornej  farmakologickej liečbe (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Veronika Turčinová)
Práce obhájené v roku 2019
 • Alternatívne cesty podania antipsychotík (Školiteľ: Tomáš Wolaschka; Študent: Dominika Kozáková)
 • Analýza najčastejšie predávaných bylinkových čajov vo vybranej lekárni v závislosti na ročnom období (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Martin Ďurka)
 • Antioxidačná aktivita  koreňa Beta vulgaris provar. conditiva L. a jeho využitie v prevencii chorôb (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Eva Basová)
 • Antioxidačná aktivita  plodov Punica granatum L. a jeho využitie v prevencii chorôb (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Barbora Brňáková)
 • Antioxidačná aktivita a farmaceutické využitie čajovníka čínskeho – Camellia sinensis (L.) Kuntze (Školiteľ: Slavomír Kurhajec; Študent: Erika Župčanová)
 • Antioxidačná aktivita a terapeutické využitie farmaceuticky významných zástupcov čeľade Zingiberaceae (Školiteľ: Slavomír Kurhajec; Študent: Natália Sendrejová)
 • Antioxidačná aktivita kvetov a plodov Sambucus nigra L. a jej využitie v prevencii chorôb (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Denisa Kuzmová)
 • Antioxidačné vlastnosti plodov a stopiek Prunus avium (L.) a Cerasus vulgaris (Mill.), význam pre prevenciu zdravia – rigorózna práca (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Simona Kukučková)
 • Hodnotenie akostných parametrov vybraných drog s obsahom slizov (Školiteľ: Miriam Bačkorová; Študent: Ivana Cinová)
 • Hodnotenie sypných vlastností laktózy a mikrokryštalickej celulózy (Školiteľ: Štefánia Laca Megyesi; Študent: Miriama Kocibanová)
 • Inovatívne agrotechnické opatrenia na zvýšenie produkcie a obsahových látok v Thymus serpyllum L. (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Alexandra Gnipová)
 • Nové trendy farmakoterapie diabetes mellitus 2. Typu – rigorózna práca (Školiteľ: Miriam Bačkorová; Študent: Mária Gazdová)
 • Príprava a vlastnosti komplexov zeolitu s vybranými antibakteriálnymi látkami (Školiteľ: Štefan Mazáň; Študent: František Szabó)
 • Príprava a vlastnosti komplexu prírodneho zeolitu s etakridínom (Školiteľ: Štefan Mazáň; Študent: Zuzana Kapustová)
 • Regenerácia pečene pomocou liečivých rastlín (Školiteľ: Miriam Bačkorová; Študent: František Podobník)
 • Sledovanie reologických vlastnosti prírodných škrobov vo vzťahu k ich mechanickej úprave (Školiteľ: Štefan Mazáň; Študent: Lukáš Ivan)
 • Terapia zápalov močových ciest – rigorózna práca (Školiteľ: Miriam Bačkorová; Študent: Martina Bocková)
 • Toxikologický skríning a možnosti farmaceutického využitia nepravej ruže mesta Jericho (Selaginella lepidophylla Hook. Grev.) (Školiteľ: Slavomír Kurhajec; Študent: Filip Feťko)
 • Toxikologický skríning a možnosti farmaceutického využitia rastlín rodu Yucca (Školiteľ: Slavomír Kurhajec; Študent: Agáta Szabová)
 • Vazoaktívny účinok rôznych extraktov vybraných druhov lišajníkov (Školiteľ: Slavomír Kurhajec; Študent: Tomáš Sivý)
 • Vplyv aplikácie alginitu na množstvo a kvalitu obsahových látok v Origanum vulgare L. a možnosti využitia pre produkciu drogy (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Júlia Citrjaková)
 • Vplyv klimatických a agrotechnických opatrení na obsah kyseliny rozmarínovej a anitioxidačnú aktivitu v Rosmarinus officinalis (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Natália Nociarová)
 • Vplyv koncentrácie spojiva na vlastnosti termoplastických granúl (Školiteľ: Tomáš Wolaschka; Študent: Filip Ruttkay)
 • Vplyv rôznych aplikačných foriem alginitu na obsahové látky v Ocimum basilicum L. (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Zuzana Janovská)
 • Vplyv rôznych klimatických podmienok na obsahové látky v Melissa officinalis L. (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Nicola Petríková)
 • Vplyv rôznych pomerov mikrokryštalickej celulózy a laktózy na vlastnosti tabliet (Školiteľ: Štefánia Laca Megyesi; Študent: Zuzana Karaffová)
 • Využitie esenciálnych olejov v terapii bolesti (Školiteľ: Miriam Bačkorová; Študent: Daniela Erlichová)
 • Výživové doplnky na báze lišajníkov (Školiteľ: Miriam Bačkorová; Študent: Alena Mravcová)
 • Zvyšovanie kompliancie psychiatrických pacientov modernými liekovými formami (Školiteľ: Tomáš Wolaschka; Študent: Simona Livovská)
Práce obhájené v roku 2018
 • Antiangiogenná aktivita extraktu z kôry Morus alba L. sledovaná  na chorioalantoickej membráne – rigorózna práca (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Nikola Petrecká )
 • Antimykotický účinok sekundárnych metabolitov lišajníkov (Školiteľ: Miriam Bačkorová; Študent: Martina Proškovcová)
 • Farmaceutické využitie a terapeutický potenciál kakaovníka pravého (Theobroma cacao L.) (Školiteľ: Slavomír Kurhajec; Študent: Janka Gajdošová)
 • Farmaceutické využitie a terapeutický potenciál rastlinných olejov (Olea plantarum pinguia) (Školiteľ: Slavomír Kurhajec; Študent: Henrieta Fábiánová)
 • Farmaceutický potenciál Rhodiola rosea L., Leuzea rapontica L./Holub., a rodu  Panax L. (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Lucia Hrešanová)
 • Fytoalexíny z čeľade Brassicaceae a ich protinádorový potenciál – rigorózna práca (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Dominika Haburajová)
 • Liečivé rastliny podporujúce imunitný systém (Školiteľ: Miriam Bačkorová; Študent: Katarína Lukáčová)
 • Liečivé rastliny s obsahom berberínu a ich farmaceutický potenciál – rigorózna práca (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Jakub Labaš)
 • Liečivé rastliny vhodné  na zvýšenie protinádorového účinku radiácie (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Berenika Baňacká)
 • Liečivé rastliny vhodné na prevenciu starnutia (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Jana Valigová)
 • Liečivé rastliny vyvolávajúce interakcie s liečivami s obsahom warfarínu (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Alena Kseňáková)
 • Liečivé účinky včelích produktov (Školiteľ: Miriam Bačkorová; Študent: Zuzana Bohmerová)
 • Nežiaduce a vedľajšie účinky pri užívaní niektorých liečivých rastlín s obsahom tujónu – rigorózna práca (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Veronika Semančíková)
 • Nežiaduce účinky rastlín s obsahom tujónu (Školiteľ: Slavomír Kurhajec; Študent: Klaudia Križalkovičová)
 • Prirodzené zdroje flavonoidy a ich antioxidančné vlastnosti a význam pre zdravie – rigorózna práca (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Ľudmila Vaľovská)
 • Rastlinné metabolity a možnosti ich uplatnenia vo funkcii farmaceutickej pomocnej látky (Školiteľ: Slavomír Kurhajec; Študent: Lenka Čorbová)
 • Rastlinné nootropika (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Andrea Vicenová)
 • Súčasná antipsychotická liečba depotnými antipsychotikami – rigorózna práca (Školiteľ: Miriam Bačkorová; Študent: Anita Mátyus)
 • Štúdium fyzikálnych a chemických vlastností bentonitu (Školiteľ: Štefánia Laca Megyesi; Študent: Júlia Mišková)
 • Štúdium fyzikálnych a chemických vlastností práškov (Školiteľ: Štefánia Laca Megyesi; Študent: Roman Gaľa)
 • Štúdium smart polymérov a potenciálne možnosti využitia vo farmácii (Školiteľ: Veronika Kmeťková; Študent: Veronika Peštová)
 • Vplyv účinných látok obsiahnutých v rastline Tribulus tererestris L. na hladinu cholesterolu – rigorózna práca (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Radoslava Semanová)
 • Využitie halloysitu na formuláciu klotrimazolu s predĺženým uvoľńovaním (Školiteľ: Tomáš Wolaschka; Študent: Anna Kostková)
 • Využitie liečivých rastlín pri liečbe bolesti (Školiteľ: Jarmila Eftimová; Študent: Jana Križanová)
 • Zelená syntéza strieborných nanočastíc a ich využitie – rigorózna práca (Školiteľ: Ľudmila Balážová; Študent: Miriama Balážová)