Loading...

Organizačná štruktúra

Kontakty

Vedúci katedry Telefón E-mail Web
Kurhajec Slavomír, PharmDr., PhD. +421907536956 slavomir.kurhajec@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Bačkorová Miriam, RNDr., PhD. +421907532336 miriam.backorova@uvlf.sk -
Balážová Ľudmila, PharmDr., PhD. +421907536280 ludmila.balazova@uvlf.sk -
Eftimová Jarmila, doc. Ing., CSc. +421917879375 jarmila.eftimova@uvlf.sk -
Faixová Dominika, PharmDr., PhD. +421915984713 dominika.faixova@uvlf.sk -
Rohaľová Simona, PharmDr. +421918706886 simona.rohalova@uvlf.sk -
Schönovú Líviu, PharmDr., PhD. - livia.schonova@uvlf.sk -
Wolaschka Tomáš, PharmDr., PhD. +421908923059 tomas.wolaschka@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Šmejkal Karel, prof. PharmDr., PhD. +420541562830 smejkalk@pharm.muni.cz -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Guľková Monika, RNDr. - monika.gulkova@uvlf.sk -
Karnišová Martina +421918747435 martina.karnisova@uvlf.sk -
Kolesárová Adriana +421917879376 adriana.kovacova@uvlf.sk -