Loading...

Organizačná štruktúra

Kontakty

Vedúca katedry Telefón E-mail Web
Eftimová Jarmila, doc. Ing., CSc. +421917879375 jarmila.eftimova@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Bačkorová Miriam, RNDr., PhD. +421907532336 miriam.backorova@uvlf.sk -
Balážová Ľudmila, PharmDr., PhD. - - -
Faixová Dominika, PharmDr., PhD. +421915984713 dominika.faixova@uvlf.sk -
Kurhajec Slavomír, PharmDr., PhD. +421907536956 slavomir.kurhajec@uvlf.sk -
Mazaň Štefan, RNDr. +421917879390 stefan.mazan@uvlf.sk -
Rohaľová Simona, PharmDr. +421918706886 simona.rohalova@uvlf.sk -
Šutorová Martina, PharmDr. +421918512053 martina.sutorova@uvlf.sk -
Wolaschka Tomáš, PharmDr., PhD. +421908923059 tomas.wolaschka@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Fečkaninová Adriána, PharmDr., PhD. - adriana.feckaninova@uvlf.sk -
Šmejkal Karel, doc. PharmDr., PhD. - - -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Karnišová Martina +421918747435 martina.karnisova@uvlf.sk -
Kováčová Adriana +421917879376 adriana.kovacova@uvlf.sk -
Romanovová Michaela, Mgr. - michaela.romanovova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Ňaršanská Renáta - - -
Materská dovolenka Telefón E-mail Web
Kmeťková Veronika, PharmDr. - veronika.kmetkova@uvlf.sk -