Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra biológie a fyziológie

Doktorandi

Pracovisko biológie, zoológie a rádiobiológie

  • PharmDr. Monika Sučik
  • MVDr. Beáta Hurná
  • Ing. Bc. Zuzana Tirpáková

Pracovisko genetiky

  • MVDr. Silvia Sedláková
  • MVDr. Jaroslav Bučan
  • MVDr. Zuzana Krepelková – externý doktorand

Pracovisko fyziológie

  • MVDr. Martina Lecová 
  • MVDr. Diana Štefancová
  • MVDr. Kristína Rodáková

Pracovisko patologickej fyziológie

  • MVDr. Teodora Blatníková – MD