Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra biológie a fyziológie

Doktoradni

Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie

  • Mgr. Radka Eckerová – prerušené štúdium
  • PharmDr. Monika Súčik

Ústav genetiky

  • MVDr. Simona Koleničová – externý doktorand