Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra biológie a fyziológie

Doktorandi

Pracovisko biológie, zoológie a rádiobiológie

 • MVDr. Beáta Sabolová
 • Ing. Bc. Zuzana Tirpáková
 • Mgr. Jana Morochovičová
 • MVDr. Imrich Szabó
 • Mgr. Bronislava Pokorná
 • Mgr. Slavomíra Štefancová
 • MVDr. Štefan Tutka – externý doktorand

Pracovisko genetiky

 • MVDr. Silvia Sedláková – MD
 • MVDr. Jaroslav Bučan
 • MVDr. Dagmara Dolníková

Pracovisko fyziológie

 • MVDr. Martina Lecová 
 • MVDr. Diana Štefancová
 • MVDr. Kristína Rodáková

Pracovisko patologickej fyziológie

 • MVDr. Teodora Blatníková – zanechala PhD. štúdium