Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra biológie a fyziológie

Charakteristika pracoviska

Katedra biológie a fyziológie pozostáva zo štyroch pracovísk:

  • pracovisko biológie, zoológie a rádiobiológie;
  • pracovisko genetiky;
  • pracovisko fyziológie;
  • pracovisko patologickej fyziológie.