Loading...

Rektorát

Oddelenie ekonomiky

Vedúca oddelenia Telefón E-mail Web
Pasterňaková Dagmar, Ing. +421915987382 dagmar.pasternakova@uvlf.sk -

Referát finančného účtovníctva

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Knutelská Beáta, Ing. +421915986749 beata.knutelska@uvlf.sk -
Macková Iveta, Ing. +421905162403 iveta.mackova@uvlf.sk -
Nedbáleková Mária, Ing. +421918967420 maria.nedbalekova@uvlf.sk -
Perháčová Lenka +421907798847 lenka.perhacova@uvlf.sk -
Perháčová Mária +421915984590 maria.perhacova@uvlf.sk -
Rachvalová Emília +421915984734 emilia.rachvalova@uvlf.sk -
Šolcová Lenka +421917643522 lenka.solcova@uvlf.sk -
Vladimírová Mária, Ing. +421908239106 maria.vladimirova@uvlf.sk -

Referát rozpočtu a kontrolingu

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Pasterňaková Dagmar, Ing. +421915987382 dagmar.pasternakova@uvlf.sk -
Gallová Anna, Ing. +421915984007 anna.gallova@uvlf.sk -

Referát odbytu

Referát miezd

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Fedorčák Štefan +421915984729 stefan.fedorcak@uvlf.sk -
Legáthová Janka, Ing. +421915984005 janka.legathova@uvlf.sk -
Petro Vladimír, Ing. +421915984728 vladimir.petro@uvlf.sk -
Rácz Ladislav, Ing. +421918883280 ladislav.racz@uvlf.sk -

Referát pracovných ciest