Loading...

Rektorát

Vedenie univerzity

Rektor Telefón E-mail Web
Nagy Jozef, prof. MVDr., PhD. +421915984010 jozef.nagy@uvlf.sk -
Prorektor pre vzdelávanie Telefón E-mail Web
Tomko Martin, MVDr., PhD. +421918413553 martin.tomko@uvlf.sk
Prorektorka pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium Telefón E-mail Web
Koščová Jana, doc. MVDr., PhD. +421905480897 jana.koscova@uvlf.sk -
Prorektorka pre rozvoj školy a hodnotenie kvality Telefón E-mail Web
Kostecká Zuzana, doc. MVDr., PhD. +421915984621 zuzana.kostecka@uvlf.sk -
Prorektor pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu Telefón E-mail Web
Vojtek Boris, MVDr., PhD. +421917171064 boris.vojtek@uvlf.sk -
Prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou Telefón E-mail Web
Nagy Oskar, prof. MVDr., PhD. Dip. ECBHM +421915986695 oskar.nagy@uvlf.sk -
Kvestor Telefón E-mail Web
Schréter Róbert, Ing., PhD. +421915995006 robert.schreter@uvlf.sk -