Loading...

Rektorát

Vedenie univerzity

Rektorka Telefón E-mail Web
Mojžišová Jana, Dr. h. c. prof. MVDr., PhD. +421552981112 jana.mojzisova@uvlf.sk -
Prorektor pre vzdelávanie Telefón E-mail Web
Tomko Martin, MVDr., PhD. +421918413553 martin.tomko@uvlf.sk
Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium Telefón E-mail Web
Pistl Juraj, prof. MVDr., PhD. +421915984588 juraj.pistl@uvlf.sk
Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality Telefón E-mail Web
Nagy Jozef, prof. MVDr., PhD. +421915984010 jozef.nagy@uvlf.sk -
Prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu Telefón E-mail Web
Faixová Zita, prof. MVDr., PhD. +421915984704 zita.faixova@uvlf.sk -
Prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou Telefón E-mail Web
Trbolová Alexandra, prof. MVDr., PhD. +421915984659 alexandra.trbolova@uvlf.sk
Kvestor Telefón E-mail Web
Schréter Róbert, Ing., PhD. +421915995006 robert.schreter@uvlf.sk -