Loading...

Rektorát

Oddelenie prevádzky a investícií

Vedúca oddelenia Telefón E-mail Web
Hurtuková Silvia, PhDr. +421917340539 silvia.hurtukova@uvlf.sk -

Referát investícií

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Chriašteľová Darina, Ing. +421905907437 darina.chriastelova@uvlf.sk -
Peter Halcin, Ing. +421903634045 peter.halcin@uvlf.sk -
Pistráková Martina, Ing. +421915655444 martina.pistrakova@uvlf.sk -

Referát prevádzky

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Dancák Imrich +421915984703 - -
Derianová Renáta - - -
Džuňa Pavol +421915739846 - -
Gregová Henrieta +421908057945 - -
Gregová Renáta +421905472883 - -
Gungl Karol +421905120668 karol.gungl@uvlf.sk -
Hogyová Monika +421915984699 monika.hogyova@uvlf.sk -
Klik Igor +421917597907 igor.klik@uvlf.sk -
Kmecová Mária - - -
Kronovetter Peter +421905500176 - -
Lazur Marián +421907741481 marian.lazur@uvlf.sk -
Minárik Július +421917171068 julius.minarik@uvlf.sk -
Moňok František +421908073188 frantisek.monok@uvlf.sk -
Semeš Peter +421918798137 peter.semes@uvlf.sk -
Takáč Vladimír +421917171065 vladimir.takac@uvlf.sk -
Tóth Jozef, Ing. +421905940480 jozef.toth@uvlf.sk -
Žuravlov Ronald, Ing. +421907799156 ronald.zuravlov@uvlf.sk -
THP zamestnanci
Hogya Erik +421917637800 - -
Robotnícka profesia
Batiová Jitka - jitka.batiova@uvlf.sk -
Čisárová Žaneta - - -
Farkašová Marcela - marcela.farkasova@uvlf.sk -
Gábor Ľubomír +421915984671 lubomir.gabor@uvlf.sk -
Gonová Dana - - -
Hogya Vojtech +421905399520 - -
Hohya Erik +421917637800 - -
Jano Dezider +421918377442 - -
Kurayová Mária +421915986722 maria.kurayova@uvlf.sk -
Kuruc Janecová Františka - frantiska.kuruc.janecova@uvlf.sk -
Minarik Július - - -
Slepčík Miroslav +421915984583 miroslav.slepcik@uvlf.sk -
Slepčík Miroslav - - -
Süčová Zuzana - - -
Tirpák František - frantisek.tirpak@uvlf.sk -
Tormašiová Jarmila - - -
Tormašiová Mária - - -
Vadásová Viera - - -