Loading...

Rektorát

Projektové oddelenie

Vedúca oddelenia Telefón E-mail Web
Takáčová Tatiana, Ing. +421915992807 tatiana.takacova@uvlf.sk -

Referát projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie a ostatných finančných mechanizmov

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Shymanska Bianka, Mgr. +421915986760 bianka.shymanska@uvlf.sk -
Sitániová Mária, JUDr. +421918711966 maria.sitaniova@uvlf.sk -
Takácsová Beáta, Ing. +421915986727 beata.takacsova@uvlf.sk -

Referát projektov z národných a medzinárodných grantových schém

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Pahulyiová Ivana, Mgr. +421917833460 ivana.pahulyiova@uvlf.sk -