Loading...

Rektorát

Právne a personálne oddelenie

Vedúca oddelenia Telefón E-mail Web
Jančíková Viera, JUDr. +421905430204 viera.jancikova@uvlf.sk -

Referát právny

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Lengyelová Alena, Mgr. +421905565995 alena.lengyelova@uvlf.sk -

Referát personálny

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Janáková Anna, Mgr. +421915984727 anna.janakova@uvlf.sk -
Szepesiová Jana, JUDr. +421905579554 jana.szepesiova@uvlf.sk -

Registratúrne stredisko

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Beľušová Viera +421905427953 viera.belusova@uvlf.sk -

Podateľňa

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Szitásová Tatiana +421915984724 tatiana.szitasova@uvlf.sk -
Vikuková Ingrid, Bc. +421915984656 ingrid.vikukova@uvlf.sk -