Loading...

Detská univerzita VLF v Košiciach

CHCEM ŠTUDOVAŤ

Z dôvodu naplnenia kapacity už nie je možné prihlásiť sa na Detskú Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach!

Podmienky štúdia

  • Vek od 9 do 14 rokov
    t.j. najneskôr v deň zápisu musí žiak dovŕšiť vek 9 rokov a nesmie dovŕšiť vek 15 rokov.
  • Zaplatený účastnícky poplatok 60.- €