Loading...

Detská univerzita VLF v Košiciach

História Detskej univerzity VLF v Košiciach

V roku 2021 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach organizovala 1. ročník Detskej Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach („DUVLF“).  DUVLF je inšpirovaná existenciou detských univerzít v Európe a na celom svete, ktoré existujú ako podpora vzdelávania mladých talentovaných žiakov. Jej jedinečnosť spočíva v prepojení veterinárnej medicíny a farmácie v súlade s koncepciou „jedného sveta, jedného zdravia“ („One World, One Health“).

Poslaním DUVLF je poskytnúť možnosti hlbšieho vzdelania a rozšírenia vedomostného obzoru detí školského veku medzi 9 až 12 rokov. Detská univerzita chce u detí podporiť vzťah človek-zviera, hodnotu vlastného zdravia a podnecovať ich záujem o vyššie vzdelanie.

Hlavným cieľom detskej univerzity je príprava novej generácie občianskej elity, ktorá je kľúčová pre formovanie vzdelanej občianskej spoločnosti, konkurencieschopnej v európskom kontexte.

Ďalším cieľom je umožniť žiakom zmysluplne využiť voľný čas počas prázdnin a poskytnúť im priestor pre sociálnu integráciu.