Loading...

Detská univerzita VLF v Košiciach

Priebeh štúdia

Štúdium sa uskutoční v júli hlavne na pracoviskách Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (klinikách, centre klinických zručností, univerzitnej veterinárnej nemocnici, laboratóriách, katedrách, univerzitnej lekárne, univerzitnej záhrade liečivých rastlín, univerzitnej knižnici a edičnom stredisku, jazdeckom areáli a pod.).

DUVLF je organizovaná ako týždenný denný tábor. Hlavný program tvoria prednášky a praktické cvičenia pod vedením vysokoškolských pedagógov. V rámci praktických cvičení si študenti budú môcť na vlastnej koži vyskúšať prácu veterinárneho lekára, farmaceuta alebo mladého vedca prispôsobenú ich veku a záujmom.

Program DUVLF je realizovaný od 8.00 do 16.00 hod s obednou prestávkou. Registrácia účastníkov sa uskutoční v prvý deň detskej univerzity. Študenti pri zápise dostávajú brožúru Sprievodca DUVLF s rozpisom prednášok a praktických cvičení, tričko a šiltovku. Na imatrikulácii dostanú študenti index a zložia slávnostný sľub. Študenti budú počas celého podujatia nosiť tričko a šiltovku s logom detskej univerzity. Na vyučovanie budú študenti prichádzať v dostatočnom predstihu, na konci každej aktivity bude približne 10 min. diskusia a na záver im prednášajúci, resp. cvičiaci pedagóg podpíše indexy. Účasť na vyučovaní a absolvovanie záverečného testu bude rozhodujúca pre získanie diplomu. Týždenné štúdium na detskej univerzite bude zavŕšené slávnostnou promóciou, na ktorej budú študentom odovzdané diplomy o úspešnom absolvovaní štúdia. Študenti Detskej univerzity sa môžu zapojiť do výtvarnej súťaže “Detská univerzita očami mladých“ a získať zaujímavé ceny.

Študentom DUVLF bude zabezpečené celodenné stravovanie (desiata, obed, olovrant), pitný režim a dozor.