Loading...

Detská univerzita VLF v Košiciach

European Children’s Universities Network

Dňa 9. novembra 2021 sa Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach stala členom siete „European Children’s Universities Network“, ktorá združuje detské univerzity z krajín Európy, ale aj mimo nej.

Cieľom siete je podporovať univerzitné projekty zamerané na vzdelávanie detí a motivovať ich k budúcemu vysokoškolskému vzdelávaniu. Viac informácií o sieti sa môžete dozvedieť na web stránke https://eucu.net/

Certification-of-Membership-Kosice