Loading...

Oznamy


Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Zuzana Kiššová

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe imunológia MVDr. Zuzany Kiššovej Dizertačná práca: In vitro štúdium imunomodulačného…


RVPS Veľký Krtíš - ŠP VVL, HP

31.05.2023   Kariéra
Funkcia: odborný radca – referát hygieny krmív, veterinárnej farmácie a ekológie   Druh štátnej služby: dočasná štátna služba Organizačný útvar: oddelenie  zdravia zvierat Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Regionálna…

Rektorky a rektori slovenských a maďarských vysokých škôl zdôrazňujú potrebu vzájomnej komunikácie

30.05.2023   Aktuality
V dňoch 25. – 26. mája 2023 sa uskutočnilo II. Maďarsko – slovenské rektorské fórum v Budapešti. Stretnutie sa konalo na pozvanie maďarských partnerov s cieľom vzájomne komunikovať a posilňovať spoluprácu na univerzitnej úrovni, ako aj medzi…