Loading...

Oznamy

Oznam firmy Gastromila - výdaj stravy 07. 09. 2023.

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že dňa 07. 09. 2023 sa budú obedy na Komenského vydávať len v zamestnaneckej časti jedálne. Gastromila s.r.o.


V areáli univerzity sa začali práce na rekonštrukcii vozoviek

22.08.2023   Aktuality
V areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na Komenského 73 sa začala rozsiahla rekonštrukcia komunikácií. V utorok 22. augusta 2023 začali pracovníci dodávateľskej firmy frézovať starý asfalt. Postupne budú pokračovať…
Oznam Referátu pre doktorandské štúdium

Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 22. 08. – 28. 08. 2023 bude Referát pre doktorandské štúdium zatvorený z dôvodu prípravy a konania obhajob dizertačných prác. V tomto období prosím obmedzte svoju komunikáciu výhradne na emailovú formu.…

Informácia o pridelení ubytovania na ŠD UVLF + Harmonogram ubytovania - AR 2023/2024

21.08.2023   Oznamy študentom
Harmonogram ubytovania na akademický rok 2023/2024 Študenti, ktorým bolo pridelené ubytovanie, majú v žiadosti v systéme AIS uvedené 3krát áno, žiadosť overená, akceptovaná, potvrdená (viď obrázok).