Loading...

OznamyPripomienka Dňa študentstva je stále aktuálna

16.11.2022   Aktuality
Deň boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodný deň študentstva si pripomenuli v predvečer sviatkov - v stredu 16. novembra 2022 študenti, pedagógovia a zamestnanci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Symbolické stretnutie…


Blahoželanie k výročiu kolegom v Skopje

15.11.2022   Aktuality
Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová sa 14. novembra 2022 zúčastnila na oslavách 30. výročia vzniku Fakulty veterinárskeho lekárstva na Univerzite svätých Cyrila a Metoda v Skopje, hlavnom meste…

Udelenie rektorského voľna - Deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na deň 18. novembra 2022 udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku (bez náhrady…

„Vyhraj knihu 2022“ - vylosovanie

Milé kolegyne, milí kolegovia, dňa 11.11.2022 v priestoroch akademickej knižnice Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za prítomnosti riaditeľky akademickej knižnice MVDr. Libuši Bodnárovej, prorektora prof. MVDr. Juraja…Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby zvierat MVDr. Hany Turňa Dizertačná práca: New findings in allergen…
UNIZBER liekov priniesol takmer 40 kilogramov odpadu

14.11.2022   Aktuality
Dvojdňový UNIZBER liekov, ktorý 7. a 8. novembra 2022 zorganizovali Spolok košických študentov farmácie, Univerzitná lekáreň a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, priniesol spolu takmer 40 kilogramov odpadu. Podstatnú časť…