Loading...

Oznamy

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky - MVDr. Erik Hudec

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 14.06.2023 o 11.00 hodine sa v zasadacej miestnosti referátu pre doktorandské štúdium UVLF v Košiciach (pavilón č.11), koná dizertačná skúška MVDr. Erika…


Doplňovacie voľby do AS UVLF v KE – študentská časť, študijný program Farmácia

V súlade s Vnútorným predpisom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach „Zásady volieb do Akademického senátu UVLF v Košiciach" v zmysle článku 7, bodu 5 a 6, a článku 3, bodu 1 Akademický senát UVLF v Košiciach vyhlasuje…


MMM: máj - mesiac merania - dajte si zmerať krvný tlak!

Viete aký máte tlak? Dajte si ho zmerať priamo u nás, v našej Univerzitnej lekárni UVLF, a prijmite aj odbornú radu, čo robiť, aby ste predišli vážnym problémom. Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie Univerzita veterinárskeho lekárstva a…
Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 15.06.2023 o 13.00 hodine sa v zasadacej miestnosti referátu pre medzinárodné vzťahy, v pavilóne č. 10, 1. poschodie, koná dizertačná skúška MVDr. Lucie…

SAPV oceňovala mladých vedeckých pracovníkov. Aj našich!

25.05.2023   Aktuality
Na zasadaní Valného zhromaždenia Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV), ktoré sa konalo 26. apríla 2023 v aule Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) v Nitre, boli vyhlásené výsledky 19. ročníka súťaže mladých…

Oznam firmy Gastromila - výdaj stravy 29. 05. 2023.

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že dňa 29. 05. 2023 sa budú obedy na Komenského vydávať len v študentskej časti jedálne. Gastromila s.r.o.


Honorárna konzulka SR v kanadskej Alberte na návšteve UVLF

24.05.2023   Aktuality
V pondelok 15. mája 2023 navštívila našu univerzitu honorárna konzulka Slovenskej republiky v kanadskej provincii Alberta Eva Hadzima. S rektorom Jozefom Nagyom hovorili o možnej spolupráci medzi Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v…


Oznam o neobsadenom pracovnom mieste vedecko-výskumného pracovníka-postdoktoranda

Rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyhlasuje výzvu: na obsadenie pracovného miesta vedecko-výskumného pracovníka – postdoktoranda pre účely grantu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ s názvom „Otvorená…