Loading...

OznamyČo robiť, keby v internátoch horelo? Treba to vedieť a občas vyskúšať!

06.10.2022   Aktuality
Lepšie je báť sa, ako sa zľaknúť. Stará pravda sa potvrdzuje v mnohých oblastiach života. V dnešnom jazyku jej môžeme hovoriť aj PREVENCIA. Nikdy nevieme, čo sa nám môže znenazdania prihodiť, no každý človek by mal vedieť, ako zareagovať v…

Veterinárny študentský kongres

06.10.2022   Oznamy študentom
Využite príležitosť dozvedieť sa viac. Navštívte Veterinárny študentský kongres 21. októbra v Nitre. Tu hľadajte viac informácií o Veterinárnom študentskom kongrese.  Náročný proces zosúladenia systému kvality

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach má za sebou náročné leto. V súlade s platnou legislatívou musela k 31. augustu 2022 oznámiť Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo (SAAVŠ) zosúladenie vnútorného systému…

Poďte s nami na Sivec!!!

05.10.2022   Oznamy študentom
Pracovisko telesnej výchovy a športu  Katedry všeobecných kompetencií UVLF a TJ Slávia UVLF  pozýva všetkých študentov na turistickú akciu výstup na jesenný SIVEC 2022 (781 m n.m.),                                       ktorý sa uskutoční v…

Výzva na obsadenie pracovných miest vedecko-výskumných pracovníkov - postdoktorandov

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyhlasuje výzvy:  na obsadenie pracovného miesta vedecko-výskumného pracovníka – postdoktoranda pre účely grantu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ s názvom…

Príležitosť na mladých farmakológov

05.10.2022   Oznamy študentom
XXVII. DEŇ MLADÝCH FARMAKOLÓGOV SR (MEMORIÁL PROF. F. ŠVECA A PROF. P. ŠVECA) XXVII. ročník Dňa mladých farmakológov SR (Memoriál prof. Františka Šveca a prof. Pavla Šveca) organizuje Katedra farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty…
Oznam firmy Gastromila

Vážení stravníci, Doba výdaja (Komenského, Podhradová): Pondelok - Piatok: 11:00 hod. - 14:00 hod. Hlavné jedlo B je možné objednať na aktuálny deň od 8:00 do 13:45 hod. Typ pizze sa nahlasuje pri výdaji po priložení karty na snímač. …