Loading...

OznamyJesenný beh okolo internátov 2022

Premôžte jesennú lenivosť, zlepšite svoju kondíciu, zažite veľa dobrej nálady a užite si pohyb. Príďte v stredu 9. novembra 2022 o 18. hodine na Jesenný beh okolo internátov 2022 na Ceste pod Hradovou.


Výsledok voľby kandidáta na rektora UVLF

V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Štatútu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Vnútorného predpisu č. 1, čl. 5 Akademický senát UVLF v Košiciach …Akademický senát UVLF zvolil za kandidáta na rektora Jozefa Nagya

27.10.2022   Aktuality
Akademický senát Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zvolil vo štvrtok 27. októbra 2022 na svojom mimoriadnom zasadnutí za kandidáta na rektora Jozefa Nagya, ktorý bol dve funkčné obdobia prorektorom pre rozvoj školy a…

Rada vysokých škôl navrhuje nepristúpiť k protestnému prerušeniu výučby, ale zotrvať v protestnej pohotovosti

27.10.2022   Aktuality
Uznesenia Rady vysokých škôl SR zo dňa 26. 10. 2022 Uznesenie 1: Rada vysokých škôl SR naďalej podporuje požiadavky, ktoré vo svojom vyhlásení „Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku“ sformulovala Slovenská rektorská konferencia.…

Vyhlásenie výsledkov volieb kandidáta na rektora UVLF v Košiciach

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027  pozýva Akademickú obec Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vyhlásenie výsledkov volieb kandidáta na rektora Univerzity…