Loading...

Oznamy

Pokojné sviatky, veľa zdravia, radosti a pohody pod Vaše strechy

Pokojné sviatky, veľa zdravia, radosti a pohody pod Vaše strechy

Všetkým študentkám a študentom,
pedagogickým i nepedagogickým zamestnankyniam a zamestnancom,
priaznivcom, podporovateľom, priateľom
a všetkým milovníkom prírody a živého tvorstva
želáme pokojné Vianoce.
Prežime ich v zdraví, medzi ľuďmi, na ktorých nám záleží.
Vážme si všetko, čo máme a podeľme sa s tým, čo môžeme a vieme oželieť.