Loading...

Oznamy

Magisterky a magistri farmácie prevzali diplomy

Vo štvrtok 25. júna slávnostnou promóciou ukončilo štúdium 42 zo spolu 107 tohtoročných absolventov päťročného študijného programu farmácia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Historickú sálu Štátneho divadla nahradila aula UVLF, no absolventom pribudla možnosť odfotografovať sa pri symbole univerzity – bronzovej plastike koňa Arda s najvyššími akademickými funkcionármi.

Každoročne v tomto období celá spoločnosť verí, že do profesionálneho života vstupujú nové osobnosti, ktoré nebudú mať len vysokoškolský diplom, ale aj múdrosť a čistý charakter, chuť a silu nevzdávať sa pri strete s prekážkami. „Toto naše očakávanie je v tomto roku silnejšie ako kedykoľvek predtým, lebo máme za sebou mesiace pandémie, ktorá prevrátila hore nohami všetko zažité a očakávané. V poslednom ročníku štúdia, krátko pred štátnymi záverečnými skúškami, stratili tohtoroční absolventi istotu poznaného. Univerzita nemohla dopustiť úplné popretie tradičných akademických pravidiel a hlavnou prioritou bolo zabezpečiť ukončenie štúdia tak, aby ich diplom nebol v budúcnosti spochybňovaný len preto, že bol získaný za  mimoriadnych okolností,“ skonštatovala rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr.  Jana Mojžišová, PhD.

Univerzita zorganizovala slávnostné promócie bezprostredne po ukončení štúdia, tak ako to bolo zvykom vždy doteraz. Chcela tak potvrdiť váhu akademických tradícií, ale aj istotu, ktorú dáva spoločnosti dodržiavanie pravidiel a disciplíny. „Doba sa mení, svet sa vyvíja stále rýchlejšie a tomu sa budú musieť prispôsobiť aj naši absolventi. Reagovať na nové podnety, o ktorých dnes ani netušíme. Som presvedčená, že múdrosť a ľudskosť budú dobrým základom, ktorý ich ukotví, nech už budúcnosť prinesie čokoľvek,“ dodala rektorka Jana Mojžišová.

Promótor, ktorým bol prorektor UVLF pre vzdelávanie MVDr. Martin Tomko, PhD., predniesol text slávnostného sľubu, ktorý absolventi potvrdili spoločným vyhlásením a potom i osobnou prísahou pri preberaní diplomu. Absolventom bol udelený vysokoškolský titul „magister“ so všetkými právami a povinnosťami, ktoré sú s ním podľa platných zákonov spojené.

Za všetkých študentov sa prihovorila čerstvá magisterka farmácie Paulína Palušová.

     

          

          

     

Foto: Šimon Halás