Loading...

Oznamy

Naša univerzita sa zúčastnila slávnostného uvedenia zmodernizovanej farmy nosníc

02.10.2018   Aktuality

Dňa 2. októbra 2018 sa uskutočnilo slávnostné uvedenie do prevádzky zmodernizovanej farmy nosníc spoločnosti Hydina Holding, s.r.o. v Kežmarku. Do prevádzky bol uvedený moderný voliérový podstielkový chov nosníc a triedička vajec. UVLF v Košiciach reprezentovali na slávnostnom uvedení do prevádzky rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.

Prestrihnutie pásky vykonali štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Ing. Rudolf Urbanovič, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPaRV SR Ing. Milan Lapšanský, rektorka UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., primátor mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák a riaditeľka spoločnosti Ing. Anna Hrnčiarová Turčiaková, PhD.

Súčasťou slávnostného otvorenia bol aj tlačový brífing a odborná diskusia na aktuálne témy o chove nosníc a produkcii čerstvých slepačích vajec, o porovnaní rôznych spôsobov chovu nosníc a spotrebiteľských trendoch na Slovensku. Okrem vyššie menovaných účastníkov sa diskusie zúčastnili Ing. Mgr. Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska, Ing. Pavol Mikušiak, podpredseda Verex Holding, a.s., Ing. Milan Mikušiak, Verex Holding, a.s. a Ing. Tadeusz Frackowiak, konateľ spoločnosti Hydina Holding, s.r.o.