Loading...

Oznamy

Týždeň slovenských knižníc aj u nás

V pondelok 2. marca sa na Slovensku začína Týždeň slovenských knižníc (TSK). Otvára tak marec – na Slovensku tradičný mesiac knihy. Mottom 21. ročníka podujatia je Knižnice pre všetkých. Svojimi aktivitami sa do Týždňa slovenských knižníc zapája aj Ústav vedeckých informácií a knižnica (UVIK) Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Hneď v pondelok 2. marca 2020 sa v univerzitnej knižnici UVLF uskutoční Deň otvorených dverí. Od 9.00 do 15.00 sa môžu návštevníci dozvedieť všetko o fungovaní knižnice, jej fondoch, službách, či aktivitách. Na ďalšie dni sú pripravené besedy s autormi a ďalšie akcie.

BESEDY S AUTORMI

„Vplyv globálnych zmien na výskyt a rozširovanie hmyzom prenášaných patogénov” - utorok 3. marca 2020 o 10.00 hod. (študovňa, 2. posch.) – doc. MVDr. Kočišová Alica, PhD.

„Zloženie potravín a potravinových surovín” - streda 4. marca 2020 o 9.30 hod. (študovňa, 2. posch.) – RNDr. Süli Judit, PhD.

„Týranie zvierat – vážny spoločenský problém” - streda 4. marca 2020 o 12.00 hod. (študovňa, 2. posch.) – doc. MVDr. Takáčová Daniela, PhD.

AKCIE 

„Čo sa dnes v knihe dočítaš, zajtra v praxi nájdeš“ Tematicky roztriedené knihy a časopisy dostupné v študovni pre každého – odborná prehliadka študovní – streda 4. marca 2020 od 9.00 hod. do 17.00 hod. (študovňa, 2. posch.)

„Poznáš svoju univerzitu?“ II. ročník populárneho vedecko-náučného kvízu o mieste kde žijeme, tvoríme, pracujeme a málo sa stretávame – štvrtok 5. marca 2020 o 14.30 hod. (študovňa, 2. posch.) Kvíz pre prihlásené 3-členné kolektívy

„Aj v knižnici máme spisovateľku!“ Živé poznámky z čítania poviedok a diskusia s autorkou Mgr. Zuzanou Holečkovou – piatok 6. marca 2020 o 11.00 hod. (študovňa, 2. posch.)

„Zober  knihu, prines  knihu“ tvoj voľný čas a náš priestor v študovni od 2. marca do 7. marca 2020 (študovňa, 2. posch.)

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí viac ako 3300 registrovaných knižníc, ktorých služby využíva takmer milión používateľov. Vo fondoch knižníc sa nachádza viac ako 43 miliónov zväzkov kníh a ročné výpožičky predstavujú 20,5 milióna dokumentov. Už 21. ročník Týždňa slovenských knižníc spoluorganizuje Slovenská asociácia knižníc (SAK) a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK). Železničná spoločnosť Slovensko bude prostredníctvom 5000 letákov propagovať Týždeň slovenských knižníc 2020 v rýchlikových spojeniach na Slovensku. V rýchlikoch na trati  Bratislava – Žilina – Košice si cestujúca verejnosť bude môcť vypožičať zaujímavé knihy na čítanie a spríjemniť si tak cestovanie vlakom.