Loading...

Oznamy

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Radoslava Vlčková, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 14. februára 2020 o 10.00 hod. sa v posluchárni č. 301 farmaceutického pavilónu UVLF v Košiciach, Komenského 73, uskutoční habilitačná prednáška MVDr. Radoslavy Vlčkovej, PhD., na tému Ovariálny cyklus a jeho modulácia fytoaditívami.

Obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného a inauguračného konania veterinárna morfológia a fyziológia na tému Modulácia ovariálnych funkcií rôznych druhov zvierat vybranými bioaktívnymi aditívami sa uskutoční 14. februára 2020 o 11.00 hod. v zasadacej miestnosti (4. nadzemné podlažie) farmaceutického pavilónu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Prijmite zároveň pozvanie na túto habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce.