Loading...

Oznamy

Európska výmenná sieť veterinárnych študentov a zamestnancov VetNEST oslávila 25 rokov

28.09.2018   Aktuality

Od 20. do 23. septembra 2018 sa na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje v Macedónsku stretli pri príležitosti osláv 25. výročia predstavitelia všetkých členských univerzít VetNEST-u (Veterinary Network of European Student and Staff Transfer).  UVLF v Košiciach reprezentovala rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. spolu s prorektorom pre klinickú činnosť a styk s praxou doc. MVDr. Oskarom Nagyom, PhD., a MVDr. Martinom Tomkom, PhD., prorektorom pre zahraničné štúdium. Pri tejto príležitosti boli na slávnostný ceremoniál pozvaní aj bývalí rektori všetkých štyroch zakladateľských univerzít siete VetNEST, a teda Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brno, Univerzity veterinárneho lekárstva v Budapešti, Univerzity veterinárneho lekárstva vo Viedni a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s hlavným iniciátorom založenia VetNEST-u vtedajším rektorom Dr. h. c. prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, CSc.  

Súčasťou zasadnutia VetNEST-u boli nie len oslavy dvadsiatich piatich rokov intenzívnej spolupráce veterinárnych univerzít štátov bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchie, ale aj prediskutovanie hlavných otázok v oblasti vzájomnej spolupráce.

Hlavnou náplňou samotného stretnutia bolo informovať partnerské univerzity o zmenách, ktorými jednotlivé univerzity prešli v ostatnom roku a pripraviť plán spolupráce na rok 2018. Súčasťou stretnutia bola aj porada koordinátorov a partnerov stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies), do ktorého je zapojená aj UVLF v Košiciach. V rámci nej podali vedúci predstavitelia jednotlivých univerzít návrhy týkajúce sa výmenného obdobia akademického roku 2018/2019.

VetNEST je Európska výmenná sieť veterinárnych študentov a zamestnancov, ktorej hlavným cieľom je podpora bezplatnej výmeny študentov ako aj zamestnancov medzi jej zúčastnenými školami.  UVLF v Košiciach spolupracuje v rámci VetNEST–u predovšetkým s Veterinárnou a farmaceutickou univerzitou v Brne,  ktorá za akademický rok 2017/2018 prijala deviatich študentov UVLF v Košiciach. Ďalej tiež intenzívne spolupracuje s fakultou veterinárnych vied Univerzity Sv. Štefana v Budapešti, Veterinárnou fakultou Univerzity v Ľubľane, Univerzitou veterinárskej medicíny vo Viedni, Fakultou veterinárskej medicíny Poľnohospodárskej univerzity vo Vroclavi a Fakultou veterinárskej medicíny Univerzity v Záhrebe.

VetNEST oslávila 25 rokov