Loading...

Oznamy

Finančná dotácia pre akademickú knižnicu získaná!

Finančná dotácia pre akademickú knižnicu získaná!

Akademická knižnica Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach získala aj tento rok (2019) finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je verejnoprávnou inštitúciou, ktorá zabezpečuje finančnú podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. V rámci svojich aktivít podporuje a financuje aj projekty knižníc.

Prostredníctvom získanej finančnej podpory pre projekt „Študuj s knihou“ akademická knižnica zrealizuje nákup odbornej literatúry s prihliadnutím na všetky študijné odbory, v ktorých Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach poskytuje vzdelávanie.

Veríme, že realizácia tohto projektu bude prínosom pre všetkých používateľov knižnice.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia