Loading...

Oznamy

Festival Agrofilm aj v Košiciach na UVLF

Tohtoročný Agrofilm predstaví 102 dokumentárnych filmov z 28 krajín, vidieť ich môžu aj diváci v Košiciach v aule Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 1. - 3. októbra.

V pondelok 30. septembra 2019 sa v Lužiankach pri Nitre začína 35. ročník medzinárodného filmového festivalu Agrofilm.  Súťažná prehliadka filmových dokumentov s tematikou poľnohospodárstva, potravinárstva, ochrany prírodných zdrojov a života na vidieku má za cieľ informovať laickú i odbornú verejnosť o najnovších poznatkoch vedy a výskumu v oblastiach, ktoré ovplyvňujú kvalitu života a naše zdravie. Hlavným organizátorom je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Nitra – Výskumný ústav živočíšnej výroby v Lužiankach. Festival potrvá do 4. októbra.

Návštevníci Agrofilmu si môžu pozrieť 102 dokumentárnych filmov z 28 krajín. Medzinárodná porota ohodnotila 42 súťažných filmov tohto ročníka. Tradičné diskusné fórum bude venované aktuálnej téme, plytvaniu potravinami.

Dokumenty môžu záujemcovia z východného Slovenska sledovať aj na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Festivalové filmy sa tu budú premietať od utorka 1. októbra do štvrtka 3. októbra v predpoludňajších hodinách v aule univerzity v pavilóne morfologických disciplín. Škola sa k filmovému festivalu pridáva posterovou konferenciou, ktorá je venovaná kvalite potravín a zdraviu zvierat. Jej súčasťou bude aj diskusia s odborníkmi.

Hlavné filmové projekcie ponúkne nitrianske multikino, okrem toho ich uvedú aj na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite Komenského v Bratislave, Technickej univerzite vo Zvolene, Lekárskej fakulte v Martine, v Synagóge v Brezne a v zasadačke Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach pri Nitre.

Program AGROFILM 2019 na UVLF v Košiciach (miesto premietania: Pavilón morfologických disciplín P34)

1. októbra 2019 - utorok

  9,00 Otvorenie premietania
  9,10 Záhrady Karpát  
  9,40 Valašský zverinec
10,20 Krajina s vôňou medu  
11,15 Krajina pre včely 
11,45 Po stopách včiel
12,10 Záchrana morských korytnačiek 1. diel
12,40 Pološero - suchá kalamita
13,10 Modrá planéta
11,30 –12,30 posterová konferencia Kvalita potravín a zdravie zvierat – diskusia pri paneloch 

2. októbra 2019 - streda

  9,00 Záchrana morských korytnačiek 1. diel
  9,30 Záchrana morských korytnačiek 2. diel
  9,50 Voľný chov nosníc v mobilnom kuríne
10,00 Šľachtiteľský chov kačíc 
10,10 Kvarteto – pôvodné druhy zvierat
10,40 Medvedice a medvieďatami a ich zvukové prejavy
11,20 Čas na farme (rok na farme)
11,30 Postrehy z Vážskych Važín
11,50 –12,30 posterová konferencia Kvalita potravín a zdravie zvierat – diskusia pri paneloch

3. októbra 2019 - štvrtok

  9,00 Prednáška  O kliešťoch vážne i veselo
  9,45 Hranice v sude – o vine
10,15 Krajinou vína – Pálava
10,45 Krajinou vína – Muškát moravský
11,15 Krajinou vína – Cabernet Moravia
11,50 –12,30 posterová konferencia Kvalita potravín a zdravie zvierat – diskusia pri paneloch
12,30 Pastier
12,40 Strúhanie kopýt
12,50 Konský zubár
13,00 Mäso pre školy
13,10 Huminové kyseliny
13,20 Slabá úroda (Nórska produkcia)
14,00 Ukončenie premietania AGROFILM 2019 na UVLF v Košiciach

Vstup na projekcie je voľný.

Viac o festivale Agrofilm 2019 

Rámcový program filmového festivalu Agrofilm 2019 

Katalóg filmov