Loading...

Oznamy

Diagnostika pomocou CT a MRI je obrovským skokom pre veterinárnu medicínu, vedu, výskum i vzdelávanie veterinárnych lekárov

Diagnostika pomocou CT a MRI je obrovským skokom pre veterinárnu medicínu, vedu, výskum i vzdelávanie veterinárnych lekárov

16.03.2023   Aktuality

Otvorenie Veterinárneho diagnostického centra, ktoré ponúka špecializované diagnostické vyšetrenie počítačovou tomografiou (CT) a magnetickou rezonanciou (MRI), zabezpečí skvalitnenie a hlavne vysokú dostupnosť špičkovej veterinárnej diagnostiky v regióne východného Slovenska. O významne moderného diagnostického vybavenia pre veterinárnych lekárov hovorí prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD., profesorka v odbore veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia, špecialistka vo veterinárnej oftalmológii.

Pre veterinárneho lekára je mimoriadne dôležité, aby mal k dispozícii najmodernejšie diagnostické vybavenie. Otvorenie Veterinárneho diagnostického centra (VDC) prináša aj nám veľký pokrok v diagnostickom a terapeutickom prístupe vo veterinárnej medicíne.  Aj keď röntgenologické a ultrazvukové vyšetrenie zostanú aj naďalej dôležitou súčasťou vyšetrení, využitie pokročilých zobrazovacích metód akými sú počítačová tomografia (CT) a magnetická rezonancia (MRI) umožní oveľa presnejšiu diagnostickú validitu. Pokiaľ až do dnešného dňa pacienti indikovaní na tieto vyšetrenia museli cestovať niekoľko stoviek kilometrov, otvorením VDC sa tento transport odbúra. Pacienti budú môcť byť priamo diagnostikovaní a následne liečení a operovaní v Univerzitnej veterinárnej nemocnici. Tým sa odbúra stres pre klienta a pacienta.

Inštalácia prístrojov CT a MRI prináša zlepšenia kvality zobrazovania anatomických štruktúr, čo následne umožní lepšiu diagnostiku a liečbu rôznych chorôb zvierat. Najväčší význam vidíme u neurologických pacientov s akútnym poškodením miechy, kde sa včasnou diagnostikou a operáciou výrazne zlepší prognóza v post operačnom období. Veľký význam bude mať CT a MRI nielen pre klinických veterinárnych lekárov, ale aj pre odborníkov v oblasti biomedicínskeho výskumu, experimentálnej medicíny a pre vzdelávanie veterinárnych lekárov. 

Diagnostika počítačovou tomografiou (CT) bola vo veterinárnej medicíne prvýkrát použitá koncom 80. rokov minulého storočia a bola určená na diagnostiku ochorení centrálneho nervového systému. Vďaka technologickému pokroku sa postupne rozšírila aj na iné orgány a štruktúry v tele. V mnohých prípadoch môže CT zobrazenie poskytnúť cenné informácie, ktoré nie je možné získať pomocou ultrazvuku a rádiografie.

Diagnostické CT vyšetrenie poskytne veterinárnemu lekárovi informácie o lokalizácii, rozsahu a charakterizácii lézií v nosovej dutine, paranazálnych dutinách, retrobulbárnej oblasti, čeľustí, oblasti zubov. Je využiteľné pri  diagnostických vyšetreniach krívania, apendikulárnej kostry, lebky, temporomandibulárnych kĺbov, stredného a vnútorného ucha vrátane tympanickej buly. Pre lumbosakrálnu oblasť je neoddeliteľnou súčasťou  na vyhodnotenie stavu remodelácie kostí, stanovenia miery  kompresie v oblasti cauda equina.  

U pacientov s podozrením na vnútrobrušné nádory sa po ultrazvukovom vyšetrení brucha bude bežne vykonávať CT vyšetrenie za účelom stanovenia presného rozsahu nádoru a možnosti jeho odstránenie s ohraničením okolitých postihnutých štruktúr. Ďalšou významnou indikáciu CT vyšetrení je diagnostika portosystémových skratov pomocou dynamickej kontrastnej štúdie.

Pomocou CT budeme môcť presne diagnostikovať ochorenia kostí vrátane porúch v raste kostí. Výhodou CT skenovania je, že okrem bežných zlomenín dokáže zobraziť mikrofraktúry, hrúbku kosti, deformácie a podrobnú štruktúru trabekulárnej kosti, vrátane ich zakrivenia a zobrazenia všetkých uhlov. CT vyšetrenie je indikované pri ochorenia medzistavcových platničiek a bude nahrádzať doposiaľ invazívne myelografické vyšetrenie.  

Použitie CT je dôležité pri vytváraní 3D obrazov a to nielen pre klinické účely, ale aj vo výskume a pedagogickom procese pri výuke anatómie (možnosť vytvárania 3D modelov), fyziológie, chirurgie a iných veterinárnych odborov. V konečnom dôsledku je možnosť využitia CT aj vo forenznej medicíne na presné stanovenie príčiny a času úmrtia.

Magnetická rezonancia je pokročilou zobrazovacou metódou a vyspelou analytickou metódou, ktorá sa široko používa v klinickej praxi, výskume a diagnostike. Pri MRI sa obraz vytvára pomocou silných magnetických polí, gradientov magnetického poľa a rádiových vĺn. Následný obraz potom vzniká stimuláciu magnetizovaných tkanív a ich zachytením zo stimulovaných tkanív. MRI bude slúžiť na diagnostiku veľkej väčšiny neurologických, ortopedických, onkologických a iných ochorení. Vyšetrenia MRI umožňujú zachytenie obrazu vo viacerých rovinách ako napríklad transverzálnych, dorzálnych alebo sagitálnych.   

Výhodou MRI je poskytovanie vysoko kontrastných, anatomicky detailných zobrazení. Má široké spektrum použitia a najmä umožňuje diagnostikovať patologické procesy „in vivo“.  Je veľmi nápomocná najmä pri rozlíšenie medzi zápalovým procesom a neoplastickým – nádorovým procesom, ako aj pri peritumorálnych edémoch. Používa sa pri podozrení na  osteomyelitídy, celulitídy a pri abscesoch, nakoľko je oveľa špecifickejšia a citlivejšia.

Klinická aplikácia magnetickej rezonancie bude mať veľký význam vo veterinárnej oftalmológii. Najmä u pacientov s náhlou slepotou, kde primárnou príčinou straty zraku nie je ochorenie samotného oka, ale patologický proces nachádzajúci sa v oblasti nervových dráh, prípadne v mozgu. Indikáciou na MRI vyšetrenia budú nielen vyšetrenia centrálneho nervového systému (CNS), ale aj diagnostiky nádorových a zápalových ochorení CNS, ochorenia očnice, muskoskeletárne ochorenia, diagnostika osteochondróz, ochorení v oblasti kolena a lakťového kĺbu. Pomocou MRI diagnostiky budeme môcť posúdiť aj nervy (napr. optický, trigeminálny, tvárový, a i.), lymfatické uzliny, cievy, svaly a slinné žľazy.

Ak by som mala zhrnúť význam otvorenia VDC, dovoľte mi parafrázovať výrok astronauta Neila Armstronga, ktorý v roku 1969 ako prvý človek vstúpil na mesiac a hovoril o „malých krokoch a veľkých skokoch“. Podobný význam má otvorenie VDC pre našu  Univerzitnú veterinárnu nemocnice, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a celú veterinárnu medicínu na Slovensku.