Loading...

Oznamy

Futbalový turnaj troch univerzít o putovný pohár

12.09.2018   Aktuality

12. septembra 2018 sa tradične aj tento rok uskutočnil futbalový turnaj troch univerzít o putovný pohár.

Turnaj prebiehal na futbalovom štadióne TJ Slávia TUKE v Košiciach, pričom bol organizovaný pod záštitou Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., rektorky UVLF a Rady ZO OZ PŠaV UVLF.

Ako v minulých rokoch, aj teraz sa na turnaji zúčastnili zamestnanci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Technickej univerzity vo Zvolene a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Turnaj otvorila slávnostným výkopom rektorka UVLF v Košiciach Jana Mojžišová.

Po niekoľkých hodinách hry si zlatú medailu a celkovo aj putovný pohár odniesli hráči zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Na druhom mieste sa umiestnila Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a ako tretí sa umiestnili zamestnanci Technickej univerzity vo Zvolene, Všetci zúčastnení sa však zhodli, že víťazom je každý, kto sa na dnešnom turnaji zúčastnil, pretože jeho hlavnou myšlienkou je vytváranie a utužovanie dobrých vzťahov medzi univerzitami. Dlhoročná tradícia organizovania medziuniverzitného futbalového turnaja bude pokračovať aj budúci rok. Tentokrát na pôde Technickej univerzity vo Zvolene.