Loading...

Oznamy

Enormný nárast cien energií spôsobuje univerzite vážne problémy

Enormný nárast cien energií spôsobuje univerzite vážne problémy

18.09.2022   Aktuality

Enormný nárast cien energií spôsobuje všetkým slovenským univerzitám veľmi vážne problémy, pretože ich rozpočty sú už niekoľko rokov zo strany štátu krátené a tým pádom mimoriadne napäté. Výnimkou nie je ani Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.  

Ako ovplyvní rast cien energií a inflácia fungovanie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach môžeme zatiaľ vyčísliť podľa aktuálnych prepočtov. Kým v roku 2021 potrebovala UVLF na úhradu za zemný plyn 351 664 eur, v roku 2022 to bude už takmer 1,5 milióna eur a v roku 2023 až vyše 2 miliónov eur. Zvýšila sa aj cena elektrickej energie, a to na viac ako dvojnásobok oproti roku 2021.V roku 2021 univerzita uhradila niečo vyše 350 tisíc eur, v roku 2022 to bude už vyše 850 tisíc eur. „Neexistujú zatiaľ odhady, či tieto nárasty nebudú pokračovať ešte výraznejšie. Univerzita o týchto faktoch informovala ministerstvo školstva, uskutočnili sa aj osobné rokovania. Rezort školstva sa snaží získať finančné prostriedky od MF SR na vykrytie zvýšených cien energií pre všetky verejné vysoké školy,“ povedal pred začiatkom akademického roka kvestor UVLF Ing. Róbert Schréter. PhD.

„So situáciou sa budeme musieť vyrovnať. Dlhodobo prijímame úsporné opatrenia, doteraz sa nám darilo získavať mimorozpočtové zdroje zo štrukturálnych fondov na znižovanie energetickej náročnosti budov. Bez tepla, svetla a elektriny sa ale nezaobídeme. Už počas leta sa začala diskusia k problematike energetickej nezávislosti univerzity, resp. k jej zníženiu,“ dodáva kvestor UVLF. Do úvahy by pripadalo inštalovanie peletovacieho zariadenia a pretransformovanie systému kúrenia na pelety, ako aj inštalácia fotovoltaiky. Takáto zmena si ale vyžiada investíciu do technickej realizácie.  Realizácia zmeny časti vykurovania na pelety vrátane vlastnej peletovačky sa hýbe v sumách okolo pol milióna eur, pričom univerzita má surovinu, ktorú je možné peletovať (hnoj, seno, slama z podstielky). Inštaláciou fotovoltaiky plánuje ušetriť finančné prostriedky za elektrickú energiu (minimálne vo výške 25 %), avšak proces je zložitý a dlhodobý a finančne sa hýbe na úrovni 300 tisíc eur. Aktuálne sú obe akcie v príprave.

Univerzita bude prijímať ďalšie úsporné opatrenia vo všetkých svojich objektoch. O ich forme a rozsahu bude diskutovať so všetkými zainteresovanými - zamestnancami i študentmi hneď od začiatku nového akademického roka. Predpokladáme, že každý bude musieť zniesť istú formu diskomfortu, no opatrenia nenarušia kvalitu a rozsah výučby ani služieb pre verejnosť.