Loading...

Oznamy

V študentských domovoch pribudli cez leto ďalšie zrekonštruované izby

V študentských domovoch pribudli cez leto ďalšie zrekonštruované izby

24.08.2022   Aktuality

Študentské domovy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na Ceste pod Hradovou už 2. septembra 2022 privítajú prvých ubytovaných. Postupne sa podľa harmonogramu v priebehu týždňa do 9. septembra zaplnia izby študentmi všetkých študijných programov, ktorí získali ubytovanie na základe splnených kritérií. Slávnostné otvorenie nového akademického roka 2022/23 bude 19. septembra 2022.

Univerzita, tak ako po iné roky, využila leto na rekonštrukciu internátov. V júli 2022 bolo zrekonštruované 2. a 3. podlažie, spolu 24 izieb, v bloku A. V septembri 2022 budú odovzdané 7. a 8. podlažie v bloku B. Pri rekonštrukcii izieb sa robili úpravy povrchov dlážky a kládla sa nová podlaha, osadzovali sa nové umývadlá s pákovými batériami, steny pri umývadlách sa obkladali keramickým obkladom, inštalovali sa nové elektrické rozvody, zásuvky i nové osvetlenie. Súčasťou bola aj vysprávka stien a finálna maľba. Na priľahlých chodbách sa takisto upravil povrch dlážky a kládli nové podlahy, inštalovalo sa nové osvetlenie, opravovali poškodené steny a robila sa finálna maľba. Na chodbách ústiacich k výťahom boli osadené hliníkové dvere, ktoré zabránia tepelným únikom. Na všetky tieto práce boli použité finančné zdroje z účelovej dotácie na obnovu študentských domovov z ministerstva školstva. Všetky zrekonštruované izby sú zariadené novým nábytkom, ktorý pre každého ubytovaného študenta tvorí výklopná váľanda, skriňa, písací stôl, stolička, polička. Všetky Izby sú dvojlôžkové, súčasťou vybavenia každej je aj chladnička. Na nové zariadenie zrekonštruovaných izieb boli použité vlastné finančné zdroje UVLF. Okrem rekonštrukcie sa v obidvoch budovách študentských domovov počas leta robila aj bežná údržba a hygienické maľby.

„Rekonštrukcia je financovaná z účelovej dotácie na obnovu študentských domovov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. K augustu 2022 máme k dispozícii 221 930 eur. K tomu treba pripočítať vlastné disponibilné zdroje univerzity vo výške 109 637 eur,“ hovorí riaditeľ Študentských domovov UVLF Jaroslav Hochmann a vysvetľuje, že rekonštrukcie jednotlivých poschodí sa robia postupne, po častiach, aj počas roka, pretože odstaviť prevádzku celého študentského domova na dlhší čas nie je možné. „Niektorí ubytovaní študenti preto musia znášať aj istý diskomfort, čo je však neskôr vyvážené lepšími podmienkami."

Rast cien energií i ďalších nákladov spôsobil, že aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pristúpila k zmene cien za ubytovanie vo svojich študentských domovoch. Úprava výšky poplatkov o 12,9 percenta je zahrnutá do aktualizovaného Cenníka tovarov, prác a služieb univerzity s platnosťou od 1. septembra 2022. V novom akademickom roku 2022/23 budú študenti za mesiac ubytovania platiť od 70 do 102 eur podľa toho, či ide o jedno alebo dvojposteľovú izbu, prípadne zrekonštruovanú izbu. Doteraz to bolo od 62 do 90 eur. Poplatky pre zahraničných študentov v internátnej izbe sú od 99 do 138 eur (doteraz od 87 do 122 eur). Navyšujú sa aj poplatky za ubytovanie v apartmánoch a poplatky za ubytovanie hostí.

Študentské domovy UVLF majú kapacitu 833 lôžok. Vzhľadom na to, že rekonštrukcia bude na dvoch ďalších podlažiach pokračovať aj počas akademického roka 2022/2023, pre študentov bude k dispozícii 785 lôžok. „Lôžka budú plne využité, záujem všetkých študentov nedokážeme z vlastných zdrojov uspokojiť. O ďalších lôžkach rokujeme preto aj s inými zmluvnými partnermi, tak ako to bolo aj v minulých rokoch,“ dodáva Jaroslav Hochmann.