Loading...

Oznamy

Oznam ŠD - Harmonogram ubytovania

Oznam ŠD - Harmonogram ubytovania

HARMONOGRAM UBYTOVANIA na akademický rok 2022 /2023 (od 07.30 h - 14.30 h v pracovných dňoch, obed 12.00 h -12.30 h) – osobný zápis v ŠD UVLF

02.09.2022
02.09.2022 a 08.09.2022
1. ročník VVL, HP
6. ročník VVL, HP
PGŠ
7.30 h - 14.30 h
05.09.2022
1. ročník F
2. ročník VVL
2. ročník HP
5. ročník F
7.30 h - 14.30 h
06.09.2022
4. ročník VVL, HP
5. ročník VVL, HP
7.30 h - 14.30 h
07.09.2022
3. ročník VVL, HP
3. ročník F
7.30 h - 14.30 h
08.09.2022
6. ročník VVL, HP
2. a 3. ročník Bc. Štúdium, TKaP, PaOZ
1. ročník K, BKaP, CanHip, VetSes
7.30 h - 14.30 h
09.09.2022
2. ročník F
4. ročník F
7.30 h - 14.30 h

Pokyny (informácie) pre študentov – zápis na ubytovanie v ŠD UVLF pre akademicky rok 2022/2023 bude zverejnený koncom augusta na webovom sídle UVLF.

DO POZORNOSTI

Oznamujem študentom UVLF v Košiciach s prideleným ubytovaním v Študentských domovoch, že v prípade neubytovania sa študenta v deň harmonogramu rozpisu ubytovania na akademický rok 22/23, je študent povinný najneskôr v deň jeho rozpisu ubytovania oznámiť ubytovaciemu oddeleniu záujem alebo nezáujem s prideleným ubytovaním.
Ak tak nebude oznámené, študent stráca právo nárokovať si na ubytovanie podľa pôvodnej zostavy.