Loading...

Oznamy

Slávnostný krst časopisu Folia Pharmaceutica Cassoviensia

12.03.2019   Aktuality

V utorok 12. marca 2019 sa v univerzitnej knižnici UVLF v Košiciach uskutočnil slávnostný akt – krst nového vedeckého farmaceutického časopisu s názvom Folia Pharmaceutica Cassoviensia. Podujatie otvorila rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá vo svojom príhovore pripomenula dôležitosť a jedinečnosť tohto farmaceutického časopisu, pričom nezabudla vyzdvihnúť snahu celého organizačného tímu, vďaka ktorému uzrela Folia Pharmaceutica Cassoviensia svetlo sveta. Po nej v príhovore prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., tiež poďakovala celej zúčastnenej akademickej obci s dôrazom na snahu a iniciatívnosť študentov UVLF, ktorí v časopise majú možnosť publikovať svoje záverečné práce. Ako posledný vystúpil krstný otec časopisu, významný historik farmácie RNDr. Anton Bartúnek, ktorý v závere svojho príhovoru slávnostne odhalil bustu známeho lekárnika Jána Webera. Následne spolu s rektorkou a prorektorkou univerzity oficiálne pokrstil nový farmaceutický časopis lekárenskými tabletami.

Folia Pharmaceutica Cassoviensia je vedecký časopis vydávaný Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorý uverejňuje pôvodné štúdie prinášajúce najnovšie poznatky z farmaceutickej a biomedicínskej oblasti, prehľadové články a kazuistiky z lekárenskej a klinickej praxe. Okrem toho sa v časopise publikujú aj krátke oznámenia zamerané na rýchle uverejnenie poznatkov o aktuálnych vedeckých problémoch a objavoch vo farmácii a medicíne.