Loading...

Oznamy

Študentská vedecká konferencia kvôli pandémii iba vo dvoch sekciách, tradíciu však zachová

27.04.2021   Aktuality

63. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach uskutoční v stredu 28. apríla 2021 v online forme. Zložitá pandemická situácia počas celého akademického roka neumožnila študentom naplno sa venovať pri vedeckej práci aj praktickej činnosti v laboratóriách a na klinikách. Do aktuálneho ročníka sa preto prihlásilo menej, len 22 študentov s prácami z rôznych odborov. Výsledky vedeckej práce budú na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov, keď sa otváralo päť sekcií (farmaceutická, predklinická, klinická, hygieny potravín a životného prostredia a bakalárskeho štúdia), prezentované vo dvoch sekciách: multiodborovej a klinickej.

Najlepšie prezentácie v každej sekcii budú odmenené cenou rektorky (1. miesto 200 eur, 2. miesto 150 eur, 3. miesto 100 eur) a hodnotnými vecnými cenami (po tri poukážky na nákup odbornej literatúry v každej sekcii). Rokovacími jazykmi konferencie sú slovenčina a angličtina. Otvorenie konferencie je naplánované na 9. hodinu, o pol hodiny neskôr sa začínajú prezentácie vo dvoch sekciách na samostatných kanáloch v aplikácii Microsoft Teams. 

„Pandemická situácia výrazne ovplyvnila aktuálny ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ. V tých predchádzajúcich sme mávali prihlásených od 50 do 80 prác. Tentoraz je ich iba 22. Študenti boli v zložitej situácii. Nechodili fyzicky do školy, mali problém hlavne s praktickou časťou svojich prác, chýbali im výsledky z laboratórnej a klinickej praxe. Niektorí improvizovali, iní si s menším objemom výsledkov netrúfli prezentovať svoju prácu, čo vnímame ako reálne posúdenie a zhodnotenie okolností. Tí študenti, ktorí sa prihlásili, preukázali svoj skutočný záujem o odbornú problematiku, do poslednej chvíle zháňali výsledky testov, improvizovali, ale zároveň potvrdili aj záujem svojich školiteľov, bez ktorých by na prácach nemohli postupovať. Napriek štíhlejšej podobe sme sa snažili zachovať kontinuitu a pripravili konferenciu v online podobe aj v tomto roku,“ povedal garant konferencie doc. MVDr. Marián Prokeš, PhD.

V multiodborovej sekcii budú študenti farmácie prezentovať napríklad aj práce venované príprave extraktov z liečivých húb; vplyvu biotechnologicky obohateného krmiva na imunitu nosníc; úlohe vtákov pri šírení niektorých chorôb; psím salónom, práci so psom a spolupráci s majiteľom, ale aj pilotnému prieskumu parazitov v syslej populácii na Slovensku či zisťovaniu chronických ukazovateľov stresu u psov. V klinickej sekcii sa študentské práce okrem iného venujú aj diagnostike a manažmentu terapie tracheálneho kolapsu u psov, dysplázii bedrových kĺbov u psov plemena samojed, sledovaniu obsahu anti-müllerovho hormónu súk, klinickému a morfologickému obrazu agresívneho lymfómu koňa či diagnostike a terapii mastocytómov pri psoch.  

Porotu v multiodborovej sekcii tvoria doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD. (predsedníčka), doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD., doc. MVDr. Eva Čonková, PhD. a doc. MVDr. Peter Lazár, PhD. V klinickej sekcii doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD. (predseda), doc. MVDr. Ján Bílek, PhD., MVDr. Tatiana Weissová, PhD. a MVDr. Mária Kuricová, PhD.

Zo 63. ročníka Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ vyjde aj zborník prác. Na jeho prípravu a tlač prispela Veterinárna sekcia Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied. Recenzentmi zborníka sú prof. MVDr. Alica Kočišová, PhD., MVDr. Martina Galdíková, PhD. a doc. MVDr. Marián Prokeš, PhD., editorkou je MVDr. Monika Drážovská, PhD.

Zo 63. ročníka Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ vyjde aj zborník prác. Na jeho prípravu a tlač prispela Veterinárna sekcia Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied. Recenzentmi zborníka sú prof. MVDr. Alica Kočišová, PhD., MVDr. Martina Galdíková, PhD. a doc. MVDr. Marián Prokeš, PhD., editorkou je MVDr. Monika Drážovská, PhD.

Tu nájdete program 63. ročníka Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ.

Tu nájdete zborník abstraktov zo 63. ročníka Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ