Loading...

Oznamy

Prihláste sa na 63. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ

63. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ v akademickom roku 2020/2021 je určený na prezentáciu výsledkov vedeckej práce študentov v piatich sekciách:
1. FARMACEUTICKÁ SEKCIA - Liečivá, klinická farmakológia, rezíduá liečiv, a pod.
2. PREDKLINICKÁ SEKCIA - Anatómia, histológia, biológia, etológia, etika chovu zvierat, biochémia, mikrobiológia, fyziológia a patologická fyziológia, história veterinárnej medicíny a pod.
3. KLINICKÁ SEKCIA - Chirurgia, ortopédia, interná medicína, gynekológia a pôrodníctvo, parazitológia, toxikológia, a pod.
4. SEKCIA HYGIENA POTRAVÍN A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - Hygiena potravín, hygiena prostredia, hygiena chovu zvierat, ekológia, sanitácia, welfare, a pod.
5. SEKCIA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA - Prezentácia čiastkových výsledkov bakalárskych prác.

63. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ sa uskutoční v stredu 28. apríla 2021 v online forme.

Najlepšie prezentácie v každej sekcii budú odmenené cenou rektorky UVLF v Košiciach
1. miesto 200 €
2. miesto 150 €
3. miesto 100 €
a hodnotnými vecnými cenami.

Rokovací jazyk: SLOVENČINA, ČEŠTINA, ANGLIČTINA

Na podujatie je potrebné registrovať sa do 9. apríla 2021 cez online registračný formulár dostupný na webovej stránke podujatia.

Príspevky treba zaslať do 20. apríla 2021. Autorom príspevku môže byť iba študent/i.