Loading...

Akcie

63. ročník Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ

v akademickom roku 2020/2021 sa uskutoční 28. apríla 2021.

Konferencia je určená na prezentáciu výsledkov vedeckej práce študentov v dvoch sekciách:

  1. Multiodborová sekcia
  2. Klinická sekcia

Program

Zborník abstraktov - final

III. cirkulár - final