Loading...

Oznamy

Sme s vami na Dni otvorených dverí UVLF

05.02.2021   Aktuality

Online Deň otvorených dverí Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa začal v piatok 5. februára o 15. hodine. Vo vysielaní na našom webe prostredníctvom kanálu youtube predstavujeme všetkých sedem študijných programov. K vysielaniu sa budete môcť aj vrátiť, aby ste si ešte raz vypočuli informácie o jednotlivých programoch i rozhovory s ich garantami. Zároveň si môžete na web stránke v časti UCHÁDZAČi nájsť presné informácie k prijímaciemu konaniu alebo kritériá prijímacieho konania.

Prorektor pre vzdelávanie Martin Tomko, kvestor Róbert Schréter i pracovníčky študijného oddelenia odpovedajú na otázky, ktoré až do 18. hodiny môžete klásť na čete na facebookovej stránke univerzity i priamo na kanáli youtube, kde sledujete vysielanie. Vedúca študijného oddelenia Renáta Božíková a jej kolegyne Zuzana Szabová, Soňa Katreniaková a Lenka Žuravlovová odpovedajú na každú otázku, ktorá súvisí s vašim záujmom o štúdium na UVLF.