Loading...

Oznamy

Docentka UVLF si prevzala ocenenia za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky

08.11.2018   Aktuality

Oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov za ich prínos v oblasti vedy, techniky a inovácií bolo  cieľom  slávnostného večera pri príležitosti vyhlásenia výsledkov Ceny za vedu a techniku. Za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky si okrem iných prevzala ocenenie aj Doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc. z katedry anatómie, histológie a fyziológie UVLF v Košiciach za zásluhy v oblasti regeneračnej medicíny a v oblasti neurovied. Podujatie sa uskutočnilo 8. novembra 2018 v Incheba Expo Bratislava a bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2018.

Udeľovanie ocenení vedcom a výskumníkom za ich výsledky v oblasti vedy a techniky je už tradičnou a neoddeliteľnou súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého hlavným organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a jeho Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v  spoločnosti.

Hlavným odkazom podujatia je uznanie a ocenenie práce slovenských vedcov a vedkýň za ich osobitý význam pre rozvoj spoločnosti. Na slávnostnom galavečere Ceny za vedu a techniku odovzdávala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. „Považujem za veľmi dôležité, aby sme aj takýmto spôsobom ocenili vynikajúcich vedcov, ktorí šíria dobré meno Slovenska v zahraničí. Vďaka tomuto prestížnemu oceneniu sa môžu tieto významné osobnosti dostať aj do širšieho povedomia našej spoločnosti. Svojou prácou a výsledkami si to rozhodne zaslúžia,“ uviedla ministerka. Na galavečere sa zúčastnili aj významní reprezentanti štátneho sektora, sektora vysokých škôl, predstavitelia súkromného sektora pôsobiacich vo výskume a vývoji, predstavitelia klubov, zväzov a združení.

 

Zdroj: http://www.minedu.sk/slovenski-vedci-a-vedkyne-si-prevzali-ocenenia-za-pracu-a-vysledky-v-oblasti-vedy-a-techniky/